Het digitaliseren van het het oudste gedeelte uit het archief van het Domkapittel (1220-1595) is afgerond. De scans staan inmiddels op de website. In totaal zijn er 1486 inventarisnummers en 89.331 scans toegevoegd. 

Conservering en digitalisering Domkapittel

In 2016 startten we met behulp van Metamorforze, het nationale programma voor het behoud van papieren erfgoed van OCW, een project voor conservering en digitalisering van het archief van het Utrechtse Domkapittel. Alle stukken van voor 1595 werden geconserveerd, waar nodig gerestaureerd, én gedigitaliseerd. Bekijk hier de toegang tot het Domkapittel.  

De grootste van vijf kapittels

Het rijke archief van het Domkapittel (1220-1811) geeft inzicht in het uitgebreide grondbezit en functioneren van de gemeenschap. Er waren maar liefst veertig kanunniken aan het Domkapittel verbonden, waarmee het de grootste van de vijf kapittels in de bisschopsstad was. De kanunniken hadden samen met de bisschop een zetel in het koor van de Dom, die tot de Reformatie als kathedraal van het bisdom Utrecht fungeerde. De omtrek van dit bisdom omvatte bijna alle huidige provincies, met uitzondering van Limburg en Noord-Brabant.

Archief van het Domkapittel

Het archief van dit kapittel bevat veel stukken die inzicht geven in het functioneren van de gemeenschap in en om de kerk. Het bevat ook uitgebreide registraties van het grote goederenbezit dat zich tot buiten de grenzen van het bisdom uitstrekte. De rekeningen van het kapittel zijn grotendeels bewaard gebleven en zijn van onschatbare waarde voor de reconstructie van de bouwgeschiedenis van de Dom. De charters uit het archief van voor 1300 zijn al eerder gedigitaliseerd. De charters vanaf het jaar 1300 worden momenteel gedigitaliseerd.