Alle raadsnotulen uit de periode 1917 tot 2000 van Jutphaas, Vreeswijk en Nieuwegein (na 1971) zijn gepubliceerd op onze website. Daarmee komt een belangrijke bron toegankelijk voor het publiek. 

Nieuwegein is ontstaan op 1 juli 1971 na samenvoeging van de vroegere gemeenten Jutphaas en Vreeswijk. In het kader van de viering van 100 jaar kiesrecht in 2017 en mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de gemeente Nieuwegein, konden wij de notulen van deze gemeenteraden publiceren op onze website. Hieronder vindt u de links naar de betreffende scans:

In 1917 werd kiesrecht mogelijk voor alle mannen en vanaf 1919 ook voor alle vrouwen. Dat werd voor het eerst praktijk gebracht bij de gemeenteraadsverkiezingen van augustus 1919. Wie de verrichtingen van de raden van deze gemeenten wil volgen, kan die nu woord voor woord nalezen in de gedigitaliseerde notulen. 

 

nieuwegein

Notulen van de eerste vergadering van de gemeenteraad van Jutphaas na de verkiezingen in augustus 1919.