Per 1 juli stelt HUA gegevens van de Burgerlijke Stand, de DTB en de memories van successie beschikbaar als open data. Dit is in lijn met het overheidsbeleid om informatie zoveel mogelijk vrij toegankelijk digitaal beschikbaar te stellen.

Ga hier direct naar de open data sets

Wat zijn open data?

Open data zijn gegevens die zowel toegankelijk als herbruikbaar zijn. Gebruikers kunnen zo de data makkelijk vinden en hergebruiken zonder enige beperkingen. Bij overheden gaat het om data die:

  • Uit publieke middelen bekostigd en gegenereerd zijn bij of voor de uitvoering van de publieke taak;

  • Openbaar zijn;

  • Vrij van drempels, zoals de verplichting om te registreren, kosten, of beperkingen op het gebruik; 

  • Bij voorkeur computer-leesbaar zijn en voldoen bij voorkeur aan open standaarden;

  • Vrij van rechten, zoals auteursrechten of andere rechten van derden.

Lees meer over de datasets en in welk formaat ze downloadbaar zijn.