Wat is een notariële akte?

Het Utrechts Archief beschikt de notariële akten van de periode 1560 - 1935.  Van de periode 1560 - 1811 vindt u de meeste akten online. Van de periode 1811 - 1935 vindt u alleen de beschrijvingen van de akten online.   

Een notariële akte is een door een notaris opgemaakt document waarmee de daarin vermelde feiten of handelingen rechtsgeldig worden. Een notariële akte kan bijvoorbeeld gaan over de verkoop van een huis, het aangaan van een lening of een testament bevatten. Sommige akten passen op een enkele pagina, andere bestrijken tientallen bladzijden. De akten zijn een belangrijke bron voor onderzoek omdat er naast formele zaken ook veel in terug te vinden is over de toenmalige samenleving. U kunt notariële akten gebruiken voor personenonderzoek en ze zijn een rijke bron voor (kunst)historici, genealogen, heemkundigen en huizenonderzoekers. In de notariële akten vindt u gegevens over:

 • personen, vaak met beroep, woonplaats, adres en huisnaam
 • huizen en andere onroerende zaken
 • boedelinventarissen met beschrijvingen van objecten zoals schilderijen en meubels
 • getuigenverklaringen, beschrijvingen van delicten, rituelen en gebruiken
 • gegevens die een beeld geven van economische waarde van goederen en diensten in een bepaalde tijd

Zoeken in de akten

De notariële archieven van de stad Utrecht van 1560 tot aan 1811 zijn grotendeels gedigitaliseerd en online gezet. U kunt deze akten online bekijken én downloaden. Inmiddels zijn over het hele tijdvak bijna 270.000 akten online gezet, waarvan de periode 1670-1774 bijna volledig. 

Notariële akten 1811 - 1935

U vindt de beschrijvingen van de notariële akten uit de periode 1811 -1935 online. De akten zelf vindt u nog niet online, maar kunt u inzien op de studiezaal. Dit zijn akten van notarissen uit de stad Utrecht, Vleuten, Oudenrijn, Jutphaas, Vreeswijk en Veenendaal. Notariële akten van andere plaatsen in de provincie Utrecht vindt u bij de betreffende Regionaal Historisch Centra. Het zoeken naar een akte uit deze periode wordt vermakkelijkt wanneer u de naam van de notaris weet. Die kunt u zoeken in de memories van successie, het Centraal Testamentenregister of in kadastrale archieven. 

Vervolgens zoekt u op onze studiezaal in het repertoire van de betreffende notaris. Een repertoire is een chronologisch opgezet register van alle opgemaakte akten. Onze medewerkers helpen u graag bij het zoeken in de repertoires. 

 

 • tips

  Voor notariële akten uit de periode voor 1560 kunt u zoeken in de archieven van de kapittelkerken of het stadsbestuur.

 • tips

  In veel persoonsvermeldingen uit de notariële akten is de ‘ij’ getypt als ‘y’, let hier op bij het zoeken.