Onze missie

Het Utrechts Archief verwerft en bewaart de bronnen van de Utrechtse geschiedenis, om ze beschikbaar te stellen aan het publiek. We verbinden de inwoners van de stad en provincie met elkaar en met hun omgeving, door gezamenlijk het verhaal van de Utrechtse geschiedenis te vertellen. We bieden een aantrekkelijk publieksprogramma en innovatieve digitale dienstverlening. Daarnaast zijn we een toonaangevend expertisecentrum op het gebied van informatiebeheer en een deskundig partner voor instellingen en overheden in de regio. 
 


Collectie

In onze twee depottorens op de Alexander Numankade bewaren we het grootse deel van onze collectie: ruim 30 km archieven en historische bronnen over de stad en provincie Utrecht, waarvan de oudste afkomstig zijn uit de 9e eeuw. Daarnaast nemen we in toenemende mate scans en digitaal gevormd archief op, inmiddels zijn er ruim 3 miljoen bestanden gedigitaliseerd. 

Onderdelen collectie:

 • Archieven van rijksinstelling in de provincie Utrecht, de gemeenten Utrecht en Nieuwegein, de provincie Utrecht, archieven van kerkelijke instellingen, de Nederlandse Spoorwegen en Utrechtse huizen, kastelen, instellingen en personen
 • Beelddocumenten (foto's, films, tekeningen, prenten en kaarten)
 • Een bibliotheek met boeken, kranten en tijdschriften.   


Dienstverlening

Op drie plekken kan iedereen kennis maken met het Utrechtse verleden: in de studiezaal met originelen, in ons publiekscentrum met exposities en activiteiten en via internet. Jaarlijks ontvangen we ruim 30.000 bezoekers op onze publiekslocaties en miljoenen bezoekers online. Onze dienstverlening verloopt in toenemende mate digitaal. U kunt bij ons terecht in onze studiezaal waar allerlei digitale middelen tot uw beschikking staan, maar ook online helpen wij u graag met uw vragen via het forum.  


Kerncijfers

 • Totaal archieven en collecties: 30 kilometer
 • Aantal medewerkers: circa 50 fte
 • Vrijwilligers & gastheren: 80
 • Archiefbeschrijvingen: circa 800.000
 • Scans van archiefstukken: ongeveer 3 miljoen
 • Afbeeldingen in de beeldcollectie: 200.000
 • Bibliotheekcatalogus online: ruim 73.000 titels
 • Geïndexeerde personen in onze archieven: 9 miljoen

 


Gemeenschappelijke regeling

Het Utrechts Archief is een samenwerkingsverband van het Rijk en de gemeente Utrecht, zoals vastgelegd in de Wet Gemeenschappelijke Regeling. Met de gemeente Nieuwegein en de provincie Utrecht bestaan langlopende dienstverleningsovereenkomsten. Daarnaast verrichten we archieftaken voor de Veiligheidsregio Utrecht, de GGD regio Utrecht, de Regionale Uitvoeringdienst (RUD), de Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU), Werk en Inkomen Lekstroomm, de Ridderlijke Duitsche Orde en Recreatie Midden-Nederland. Het Utrechts Archief en één van de elf Regionaal Historische Centra Nederland. Het Utrechts Archief is een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 62047302

 

Bestuur en beloningsbeleid

Het Algemeen Bestuur van Het Utrechts Archief bestaat uit:

 • Dhr. Kees Geldof, voorzitter
 • Dhr. Vincent van der Burg, vice-voorzitter
 • Dhr. Jan van Zanen
 • Dhr. Kees Diepeveen
 • Dhr. Marens Engelhard

 
Het Utrechts Archief volgt de CAO van de Gemeente Utrecht. In de Gemeenschappelijke Regeling is vastgelegd dat de bestuurders (uitgezonderd: burgemeester, wethouders, rijks- en gemeenteambtenaren) een vergoeding ontvangen voor onkosten en werkzaamheden.


Meerjarenbeleidsplan 2017-2020