Het Utrechts Archief verwerft en bewaart de bronnen van de Utrechtse geschiedenis, om ze beschikbaar te stellen aan het publiek. We verbinden de inwoners van de stad en provincie met elkaar en met hun omgeving, door gezamenlijk het verhaal van de Utrechtse geschiedenis te vertellen. We bieden een aantrekkelijk publieksprogramma en innovatieve digitale dienstverlening. Daarnaast zijn we een toonaangevend expertisecentrum op het gebied van informatiebeheer en een deskundig partner voor instellingen en overheden in de regio.

 


Collectie en dienstverlening

In onze twee depottorens op de Alexander Numankade bewaren we het grootse deel van onze collectie: ruim 30 km archieven en historische bronnen over de stad en provincie Utrecht, waarvan de oudste afkomstig zijn uit de 9e eeuw. Daarnaast nemen we in toenemende mate scans en digitaal gevormd archief op, inmiddels zijn er ruim 3 miljoen bestanden gedigitaliseerd. In onze collectie vindt u archieven van rijksinstelling in de provincie Utrecht, de gemeenten Utrecht en Nieuwegein, de provincie Utrecht, archieven van kerkelijke instellingen, de Nederlandse Spoorwegen en Utrechtse huizen, kastelen, instellingen en personen, daarnaast veel beelddocumenten en een bibliotheek met boeken, kranten en tijdschriften. 

Op drie plekken kan iedereen kennis maken met het Utrechtse verleden: in de studiezaal met originelen, in ons publiekscentrum met exposities en activiteiten en via internet. Jaarlijks ontvangen we ruim 30.000 bezoekers op onze publiekslocaties en miljoenen bezoekers online. Onze dienstverlening verloopt in toenemende mate digitaal. U kunt bij ons terecht in onze studiezaal waar allerlei digitale middelen tot uw beschikking staan, maar ook online helpen wij u graag met uw vragen via het forum.


 


Gemeenschappelijke regeling

Het Utrechts Archief is een samenwerkingsverband van het Rijk en de gemeente Utrecht, zoals vastgelegd in de Wet Gemeenschappelijke Regeling. Met de gemeente Nieuwegein en de provincie Utrecht bestaan langlopende dienstverleningsovereenkomsten. Daarnaast verrichten we archieftaken voor de Veiligheidsregio Utrecht, de GGD regio Utrecht, de Regionale Uitvoeringdienst (RUD), de Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU), Werk en Inkomen Lekstroomm, de Ridderlijke Duitsche Orde en Recreatie Midden-Nederland. Het Utrechts Archief bereidt een intensieve samenwerking voor met Het Flevolands Archief. Het Utrechts Archief en één van de elf Regionaal Historische Centra Nederland en een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 62047302. 

 

Bestuur en beloningsbeleid

Het Utrechts Archief volgt de CAO van de Gemeente Utrecht. In de Gemeenschappelijke Regeling is vastgelegd dat de bestuurders (uitgezonderd: burgemeester, wethouders, rijks- en gemeenteambtenaren) een vergoeding ontvangen voor onkosten en werkzaamheden. Het Algemeen Bestuur van Het Utrechts Archief bestaat uit:

  • Dhr. Kees Geldof, voorzitter
  • Dhr. Vincent van der Burg, vice-voorzitter
  • Dhr. Jan van Zanen
  • Dhr. Kees Diepeveen
  • Dhr. Marens Engelhard

Meerjarenbeleidsplan 2017-2020