In de memories van successie (akten van erfrecht) vindt u informatie over bezittingen en namen van de erfgenamen van een overledene. De beschrijvingen vindt u deels online en deels op microfiche in de studiezaal.  Lees meer over de memories van successie