Hierin vindt u namen van personen die in Utrecht hebben gewoond. De microfiches van de adresboeken kunt u inzien op onze studiezaal.  Deze collectie vertoont hiaten. Recentere adresgegevens berusten bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente Utrecht, maar zijn als gevolg van de privacywetgeving niet openbaar raadpleegbaar.