In de notariële archieven vindt u originele akten die door een notaris zijn opgemaakt. Dit zijn  waardevolle bronnen voor informatie over personen. Akten uit de periode 1811-1935 zijn in origineel raadpleegbaar op de studiezaal. Lees meer over notariële archieven. Meer over de notariële akten.