In 1837 werd het eerste spoorwegbedrijf in Nederland opgericht. Sindsdien is de trein niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Het Utrechts Archief beschikt over een aantal uitgebreide archieven en tekeningen met informatie over spoorwegmaatschappijen door heel Nederland. Voor uw onderzoek kunt u terecht in onze collecties archieven, beeldmateriaal en in onze bibliotheek.


Archieven

In Het Utrechts Archief vindt ruim 70 archieven van vrijwel alle spoorwegmaatschappijen vanaf het begin van de 19e eeuw. Doet u onderzoek in de spoorwegarchieven? U kunt online zoeken in de beschrijvingen van deze archieven. De meeste archiefstukken kunt u in onze studiezaal aanvragen en raadplegen. Doet u onderzoek naar spoorwegen en kunt u wel wat hulp gebruiken? In de onderzoeksgids Bronnen op het spoor staan handige tips. U kunt deze gids raadplegen in de studiezaal. Bekijk meer informatie over de spoorwegarchieven.  

 


Tekeningen

Bent u op zoek naar tekeningen van treinen, locomotieven en treinstellen? In de speciale deelcollecties van de spoorwegarchieven vindt u tekeningen die u online kunt bekijken en downloaden. Deze tekeningen vindt u niet in onze collectie beeldmateriaal maar in de collectie archieven. Hieronder de belangrijkste: 

 • Tekeningen van rollend materieel

  Bekijk de tekeningen van alles wat over de spoorrails reed, bijvoorbeeld locomotieven, treinstellen en goederenwagens. Er zijn vrij veel tekeningen bewaard gebleven. De oudste tekeningen zijn de tekeningen van stoomlocomotieven van de HIJSM uit 1846. Vanwege de auteursrechten kunt ueen deel van deze tekeningen alleen in de studiezaal bekijken en hiervan desgewenst een kopie aanschaffen. 

 • Tekeningen van de infrastructuur

  Hier vindt u lijntekeningen uit verschillende jaren van vrijwel het gehele spoorwegnetwerk, inclusief emplacementen en aanduidingen van wissels, seinen, bouwwerken, bruggen e.d.

 • Tekeningen van objecten

  Dit zijn tekeningen van alle gebouwen die zich aan de spoorbaan bevonden, zoals bruggen, stations, seinhuizen, locomotiefloodsen en wachtershuisjes.

 


Beeldmateriaal

In de collectie beeldmateriaal vindt u ruim 23.000 foto’s van treinen en spoorwegen in Nederland. Daarbij zit vooral veel materiaal dat is gemaakt door de NS uit de jaren 1935-1985. Daarnaast vindt u hier veel foto’s van oorlogsschade (1945-1946) aan de spoorwegen. Het merendeel van deze foto’s is niet auteursrechtelijk beschermd, online te bekijken en in hoge resolutie te downloaden.

De pater spoor

Nederlandse Spoorwegen

De NS droeg een groot deel van zijn archief over aan Het Utrechts Archief. In onze beeldcollectie vindt u prachtige afbeeldingen van treinen, locomotieven en stations uit dit archief.

Bekijk afbeeldingen van spoorwegen in de beeldbank

Bibliotheek

In de bibliotheek van Het Utrechts Archief vindt u boeken en artikelen uit de voormalige bibliotheek van NS, zoals:

 • Vakliteratuur en vaktijdschriften over de spoorwegen, zoals De Koppeling, Spoor- en Tramwegen, De Locomotief en Nieuw Spoor.

 • Jaarverslagen en hobby-matige boeken uit diverse perioden.

 • De verslagen van de Raad van Toezicht op de Spoor- en Tramwegdiensten tot 1921 (RVT). Deze rijke bron van informatie over werken, wijzigingen, aanbestedingen en ongelukken kunt u nu nog raadplegen in de studiezaal maar komt binnenkort digitaal beschikbaar.

 • U vindt hier ook de boeken uit de collectie Stichting Spoor- en Tramwegverzamelingen (SST), een deelverzameling die door verschillende personen is samengebracht op het gebied van spoor- en tramwegen over heel de wereld.