Frans Ferdinand van der Werf behoorde tot de bekendste Utrechtse fotografen. Zijn weduwe schonk in 1985 een groot aantal foto's aan Het Utrechts Archief. In de tentoonstelling Utrecht in beeld van Het Utrechts Archief werden de mooiste foto’s van F.F. van der Werf tentoongesteld.

Leven

Frans van der Werf werd in 1903 in Utrecht geboren op de Kromme Nieuwegracht 15. In dit huis, dat hij later 'Camera Obscura' noemde, bleef hij tot zijn vertrek uit Utrecht blijven wonen. Na zijn schooltijd op het Stedelijk Gymnasium en zijn diensttijd, ging hij een half jaar in Oostenrijk in de leer om van zijn hobby fotografie zijn vak te maken. Terug in Utrecht vervolgde hij zijn opleiding bij de bekende Utrechtse fotograaf Francis Kramer. In 1930 vestigde hij zich als zelfstandig fotograaf. Zijn echtgenote, Jacoba Gijsberta van Os van den Abeelen, werd sinds hun huwelijk in 1932 zijn belangrijkste assistente. Voor de oorlog heeft zij Van der Werf tijdens ziekte enige tijd vervangen. Zij was toen de eerste vrouwelijke persfotograaf in Utrecht: geen gemakkelijke opgave. Samen kregen ze een dochter.

In de naoorlogse jaren deed Van der Werf veel persfotografie voor het Utrechtsch Nieuwsblad. En hij werkte voor andere bladen en kranten. Zijn foto's werden regelmatig met prijzen bekroond. Samen met L.H. Hofland en persfotobureau 't Sticht behoorde Van der Werf tot de bekendste naoorlogse, Utrechtse fotografen. In 1962 hield hij op met werken. Hij verhuisde naar Velp-Grave (Noord-Brabant) waar hij actief ging tuinieren. Foto's maakte hij alleen nog van zijn directe omgeving.

 

Werk

In de loop van de jaren '30 legde Van der Werf zich steeds meer toe op reportage- en persfotografie. Hij had daarbij oog voor mooie lichtsituaties, komische taferelen en interessante persoonlijkheden. Van der Werf haalde soms halsbrekende toeren uit: zo fotografeerde hij eens, ondanks zijn hoogtevrees, op 110 meter hoogte de werklieden die de Domtoren schoonmaakten. Zij moesten Van der Werf uiteindelijk zelf naar beneden dragen. Tijdens de oorlogsjaren maakte Van der Werf in opdracht van de Nederlandsche Arbeids Dienst (NAD) propagandistische foto's, hoewel hij zelf niet politiek actief was. Zijn foto's van de bevrijding en de intocht van de geallieerden in de stad Utrecht in 1945 zijn zeer bekend. Daarnaast fotografeerde hij in zijn fotostudio burgemeesters, hoogleraren en bisschoppen. En hij was kunstzinnig fotograaf: hij maakte opnames van de stad Utrecht die hij in zijn studio exposeerde. Technisch beheerste hij zijn vak volledig. Hij was met name bedreven in het retoucheren van negatieven.

 

Persoonlijkheid

Van der Werf was een begrip in Utrecht. Met zijn innemende karakter, zijn verzorgde verschijning en zijn vermogen met mensen om te gaan was hij een echte gentleman-fotograaf. Hij had daardoor toegang tot feestelijkheden waar zijn collega's niet welkom waren. Bij zijn afscheid als fotograaf noemde het Utrechts Nieuwsblad hem een 'tovenaar met kleinbeeld'.