Het Utrechts Archief en de Stichting Utrechtse Vrienden zijn een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wilt u vriend worden van Het Utrechts Archief of op een andere manier bijdragen aan onze organisatie? Dan is uw bijdrage fiscaal aftrekbaar

Stichting Utrechtse Vrienden

Stichting Vrienden van Het Utrechts Archief/de Utrechtse Vriendschap
RSIN: 823630857
contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Doelstelling volgens statuten

Stimulering en ondersteuning van het werk van Het Utrechts Archief en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Hoofdlijnen actueel beleidsplan

Vrienden worden als ambassadeurs en adviseurs beschouwd en niet primair als donateurs. Doelstelling van de stichting Vrienden is het vergroten van het maatschappelijk draagvlak van Het Utrechts Archief en het adviseren/delen van kennis van het bestuur van de vrienden met Het Utrechts Archief. 

Bestuurssamenstelling en namen bestuurders

Nadia Doudou (communicatie adviseur), Désirée Majoor (Cibap vakschool voor vormgeving Zwolle / voorzitter), Arnoud van Mosselveld (kunstenaar) en Maarten Timmerman (Awareways / penningmeester). Beloningsbeleid: geen vergoeding

Bekijk ook het verslag en de jaarrekening 2019.

 

Het Utrechts Archief

Naam: Het Utrechts Archief / Regeling Het Utrechts Archief.
RSIN: 807024594
Hamburgerstraat 28
3512 NS Utrecht
Postbus 131 3500 AC Utrecht
contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Organisatie

Het Utrechts Archief is er voor iedereen die de collectie wil gebruiken voor recht en bewijs, onderzoek, onderwijs of cultuurbeleving. Speerpunten van beleid: digitale dienstverlening, ontwikkeling en implementatie van digitaal beheer, leren en beleven en toezicht op het informatiebeheer van de overheid.Het Utrechts Archief is een ‘openbaar lichaam’ op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regeling, waarin het Rijk en de gemeente Utrecht partner zijn. De provincie Utrecht en de gemeente Nieuwegein zijn verbonden met Het Utrechts Archief via een dienstverleningsovereenkomst. HUA is één van de 11 Regionaal Historische Centra (RHC) in Nederland.

Voor een transparante organisatie is het van belang om de financiële jaarstukken te publiceren. Hieronder kun u deze stukken downloaden. 

Programmabegroting 2018-2021

 

Programmabegroting 2019-2022

 

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2017