Het Utrechts Archief en de Stichting Utrechtse Vrienden zijn een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wilt u vriend worden van Het Utrechts Archief of op een andere manier bijdragen aan onze organisatie? Dan is uw bijdrage fiscaal aftrekbaar

Stichting Utrechtse Vrienden:
Stichting Vrienden van Het Utrechts Archief / de Utrechtse Vriendschap
RSIN:823630857

Het Utrechts Archief:
Naam: Het Utrechts Archief / Regeling Het Utrechts Archief.
RSIN: 807024594
Hamburgerstraat 28
3512 NS Utrecht
Postbus 131 3500 AC Utrecht

Organisatie

Het Utrechts Archief is er voor iedereen die de collectie wil gebruiken voor recht en bewijs, onderzoek, onderwijs of cultuurbeleving. Speerpunten van beleid: digitale dienstverlening, ontwikkeling en implementatie van digitaal beheer, leren en beleven en toezicht op het informatiebeheer van de overheid.Het Utrechts Archief is een ‘openbaar lichaam’ op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regeling, waarin het Rijk en de gemeente Utrecht partner zijn. De provincie Utrecht en de gemeente Nieuwegein zijn verbonden met Het Utrechts Archief via een dienstverleningsovereenkomst. HUA is één van de 11 Regionaal Historische Centra (RHC) in Nederland.

Voor een transparante organisatie is het van belang om de financiële jaarstukken te publiceren. Hieronder kun u deze stukken downloaden. 

Programmabegroting 2018-2021

 

Programmabegroting 2019-2022

 

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2017