Utrechts Nieuwsblad

Het Utrechts Nieuwsblad verscheen voor het eerst als Utrechtsch Volksblad op 2 mei 1893. Het blad verscheen aanvankelijk drie keer per week. Op 7 november 1893 werd de naam gewijzigd in het Utrechtsch Nieuwsblad (UN) en in 1894 werd het UN een dagblad. In 2005 ging het UN samen met enkele andere regionale kranten op in het Algemeen Dagblad en verschijnt tot op heden onder de naam AD Utrechts Nieuwsblad.

Op onze website vindt u de jaargangen van Utrechts Nieuwsblad in de periode 1893-1967. Met enorm veel informatie over Utrecht; van nieuwsberichten, advertenties, aankondigingen van de burgerlijke stand tot prachtige nieuwsfoto's. U kunt de kranten online full-text doorzoeken. Vanwege de gemaakte afspraken met betrekking tot auteursrecht is het slechts mogelijk een gedeelte van de pagina te downloaden. De krantenpagina's voor de periode 1968-2005 zijn op microfilm te raadplegen op de studiezaal. 

Auteursrechten

We stellen de kranten beschikbaar als historische journalistieke bronnen, in de vorm waarin ze destijds zijn verschenen. We zijn dus niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het gebruik of inhoud van de kranten. We hebben van de uitgever van het Utrechts Nieuwsblad toestemming gekregen om deze kranten op internet toegankelijk te maken voor niet-commercieel gebruik. U mag de gedownloade artikelen dus niet commercieel gebruiken. Als de krant ouder is dan 70 jaar kunt u wel fotokopieën aanvragen. Voor raadpleging van kranten na 2005 verwijzen u graag door naar de uitgever: AD Nieuwsmedia, Postadres: Postbus 8984 3009 TD Rotterdam.