Collecties

De bibliotheekcollectie van Het Utrechts Archief is opgebouwd uit de samenvoeging van de bibliotheken van de voormalige Gemeentelijke Archiefdienst Utrecht en die van het Rijksarchief in Utrecht. Daarnaast zijn er door middel van schenkingen en in bruikleen geven diverse grotere deelcollecties aan het geheel toegevoegd, vaak met een hele specifieke inhoud. U vindt in onze bibliotheek meerdere deelcollecties. De eigen collectie van Het Utrechts Archief is verreweg de grootste collectie. Hierin vindt u voornamelijk publicaties op het gebied van stadsgeschiedenis Utrecht (de meest complete collectie op dit gebied in de wereld), provinciale geschiedenis Utrecht, kerkgeschiedenis in het algemeen en spoorweggeschiedenis. Ook wordt er verzameld op het gebied van genealogische publicaties die gaan over Utrecht, genealogische- en historische naslagwerken en archivistiek. Daarnaast beheren we een omvangrijke collectie over de Nederlandse Spoorwegen en de geschiedenis van diverse kerkgenootschappen in Nederland en Suriname. De collectie wordt regelmatig aangevuld. De bibliotheekwerken worden niet uitgeleend. Kranten en kwetsbare werken die op microfilm staan of reeds gedigitaliseerd zijn, zijn niet meer in origineel raadpleegbaar.

 


Bijzondere collectie: Hofbibliotheek

Een bijzondere collectie in de bibliotheek zijn de boeken uit de bibliotheek van het voormalig Provinciaal Hof van Utrecht. Dit is een bijzonder oude collectie die loopt van de 16e tot de 19e eeuw en inhoudelijk gaat over staats- en rechtshistorie in de jurisdictie van stad en provincie Utrecht. Deze collectie is ondersteunend aan de archieven van het Hof van Utrecht.