In 2018 nam de Utrechtse gemeenteraad een motie aan met de oproep om aandacht te besteden aan 100 jaar kiesrecht en aan het vrouwenkiesrecht in het bijzonder. Naar aanleiding hiervan stelde kenner van de vrouwengeschiedenis Marjet Douze de tentoonstelling Vrouwen stemmen samen, waarin veel bronnen uit Het Utrechts Archief te zien zijn. De tentoonstelling is sinds 4 maart te zien op het Utrechtse Stadskantoor.

In 2019 is het vanzelfsprekend om naar de stembus te gaan, maar begin vorige eeuw was dat heel anders. Mannen en vrouwen moesten strijden voor het recht te mogen stemmen en zich verkiesbaar te stellen. Wat eind 19e eeuw  begon met een klein groepje actieve vrouwen die zich voor het stemrecht inzetten, groeide als snel uit tot een massabeweging. Vrouwen hielden demonstraties en spreekbeurten, maakten promotiemateriaal, speelden toneel en zongen over het felbegeerde vrouwenkiesrecht. In 1917 werd het algemeen kiesrecht voor mannen ingevoerd en twee jaar later mochten ook de vrouwen naar de stembus. Het kiesrecht voor vrouwen was een eerste stap op weg naar een gelijke positie van vrouwen in alle lagen van de maatschappij.


Wat? Tentoonstelling Vrouwen Stemmen, 1919 - 2019: 100 jaar vrouwenkiesrecht
Waar? Stadskantoor Utrecht
Wanneer? 4 t/m 28 maart 2019 

Meer informatie over Vrouwen stemmen op de website van de Gemeente Utrecht

 Samensteller Marjet Douze oog in oog met het eerste vrouwelijke Utrechtse gemeenteraadslid Anna Kempff