Wilt u weten wie er in een huis heeft gewoond of hoe een huis er vroeger uitzag? Bij Het Utrechts Archief vindt u veel verschillende relevante bronnen: van de collectie beeldmateriaal waarin u plaatjes kunt vinden van uw straat, wijk of mogelijk uw huis, tot aan de bevolkingsregisters waarin staat wie er vroeger in uw huis woonde. Deze bronnen verschillen van structuur. Sommigen zijn makkelijk online te gebruiken en andere vergen wat meer uitzoekwerk. Op onze studiezaal kunt u meer informatie vinden over uw huis of straat in de adresboeken van de stad Utrecht, de woningkaarten en kunt u ook gebruikmaken van de reeks Utrechtse wijken met verhalen over Utrechtse wijken.

 

Mediabank afbeelding

Online plaatjes kijken

Vindt u het leuk om te weten hoe uw huis er vroeger uitzag? Of wilt u foto’s zien van uw wijk? Ga op zoek in onze collectie beeldmateriaal. U kunt veel afbeeldingen gratis op hoge resolutie downloaden. Afbeeldingen die auteursrechtelijk beschermd zijn kunt u inzien op onze studiezaal.

Zoek naar afbeeldingen van uw huis 

Bewoners

 • In de bevolkingsregisters kunt u onderzoeken wie er vroeger in uw huis woonden. De gegevens van de stad Utrecht 1850-1912 vindt u online. De overige gegevens vindt u op onze studiezaal.
 • Informatie over de bewoners van panden kunt u vinden de notariële archieven van na 1811. Deze akten kun u aanvragen op onze studiezaal. 
 • Woningkaarten zijn een onderdeel van de bevolkingsregistratie van gemeenten. Woningkaarten zijn bijvoorbeeld een handige bron als u wilt weten wie er op uw adres heeft gewoond. De kaarten zijn alfabetisch geordend op straatnaam en huisnummer. De woningkaarten van de gemeente Utrecht uit de periode 1910 tot 1936 staan op microfiches. Deze zijn te bekijken in de studiezaal. Woningkaarten na 1936 bevinden zich bij de gemeente Utrecht. Weet u alleen een naam maar geen adres? Dan kunt u beter kijken bij de gezinskaarten. Ook deze staan op microfiches in de studiezaal, maar zijn geordend op naam van de hoofdbewoner in plaats van adres. 

 

Eigenaren, verkoop en overgang

 • In de transportregisters (1529-1811) is voor de stad Utrecht (binnenstad en buitengerechten) vastgelegd naar wie een huis overging wanneer deze wisselde van eigenaar. U kunt deze bron gebruiken wanneer u wilt weten wie de vorige eigenaren van een pand waren. De registers van de binnenstad zijn door middel van microfiches in te zien. U kunt daarvan desgewenst kopieën maken. De registers van de buitengerechten bevinden zich in de Verzameling historisch werkmateriaal van de Gemeentelijke Archiefdienst Utrecht, inv.nrs. 79 – 174. 
 • Gegevens van een eventueel bedrijf dat in uw pand gevestigd was, vindt u in de patentregisters (1819-1894). Deze registers kunt u inzien op de studiezaal.
 • In het Utrechts Nieuwsblad kunt u eventuele advertenties van verkoop of veilingen van huizen bekijken. U kunt het Utrechts Nieuwsblad voor de jaren 1893-1967 online raadplegen

Voor informatie over huizen en percelen vóór 1600, kunt u onderzoek doen in de archieven van kloosters en kapittels die vaak huizen en landerijen in de stad en in de provincie bezaten.

Kadastrale gegevens

Een waardevolle bron voor huizenonderzoek is het kadaster. Het kadaster registreert het eigendom van grond en onroerend goed. Met behulp van het kadaster kunt u nagaan wie de eigenaar was van een pand. Op onze studiezaal kunt u zelf onderzoek doen naar kadastrale gegevens in onze Kadasterviewer. Het Utrechts Archief beheert de kadastrale administratie van alle Utrechtse gemeenten van ongeveer 1832 tot ongeveer 1987. Onderzoek in deze kadasterarchieven is niet makkelijk. Voor onderzoek in deze kadasterarchieven kunt u terecht op de studiezaal. Zorg dat u bij aanvang bij voorkeur beschikt over het kadastrale nummer van het perceel. Vervolgens kunt u onderzoek doen met behulp van de Kadasterviewer, waarin u kadastrale stukken zoals naamlijsten, registers en leggers digitaal kunt raadplegen. Ter ondersteuning helpen we u op de studiezaal met een uitgebreide handleiding.

 • Tip

  Via de site van het kadaster vindt u het nu actuele perceelnummer. Hiermee kunt u in de kadastrale archieven terug zoeken in de tijd, mits het nummer niet na 1987 is gewijzigd. Ook kunt u online kopieën uit de kadastrale kaart bestellen van uw perceel of omgeving.

 • Tip

  Op de site van Hisgis vindt u de kadastrale kaart van de provincie Utrecht in 1832. In dat jaar is het grondbezit in heel Nederland geregistreerd in het Kadaster. U vindt van elk perceel uitgebreide informatie. Ga naar www.hisgis.nl/projecten/utrecht

 • Tip

  Op de website Documentatie.org kunt u veel informatie vinden over perceelnummers, oude kaarten en straten. Dit is een goed startpunt voor een onderzoek naar huizen binnen de singel.