In de doop- trouw- en begraafboeken vindt u gegevens over: de namen van kinderen, de namen van de ouders, getuigen, peters en meters, de namen van bruid en bruidegom, soms de geboorte- of woonplaats, gegevens over inkomsten bij begrafenissen. Om een doop, een huwelijk of een overlijden op te sporen, moet u eerst weten welk geloof de persoon had.

DTB online

De DTB-boeken van alle plaatsen in de provincie Utrecht zijn online raadpleegbaar. Bekijk het overzicht van de plaatsen in de provincie waarvan de persoonsgegevens en de scans online staan:

Overzicht online dtb registers

 

Over de doop- trouw en begraafboeken

 • Doopboeken
  In de doopboeken worden enkel de doopdata vermeld. Het moment van geboorte wordt vaak niet genoemd.

 • Trouwboeken
  Er bestaan trouwboeken van het gerechten en van kerkgenootschappen. Een huwelijk in de provincie Utrecht was alleen rechtsgeldig als het gesloten was voor de gereformeerde kerk of voor het plaatselijk gerecht van schout en schepenen. Voor gereformeerden volstond een huwelijk voor de eigen kerk. Rooms- en oud-katholieken, joden en leden van de kleine protestantse kerken moesten voor het plaatselijk gerecht trouwen om hun huwelijk rechtsgeldig te maken. De huwelijksregisters van niet-gereformeerden die zijn gesloten voor hun eigen kerk zijn daarom niet als scans en metadata beschikbaar. Hiervan zijn de gerechtelijke stukken digitaal beschikbaar.   
  Na 1795 moesten ook huwelijken tussen gereformeerden voor het gerecht worden aangetekend. In de stad Utrecht was dit al vanaf 1729 het geval. De Rooms Katholieke trouwregisters zijn wel als origineel te raadplegen in de studiezaal. 

 • Begraafboeken
  Begraafboeken werden gebruikt om begraafrechten vast te leggen. Het kon gaan om inkomsten uit het verhuren van de lijklakens, de baar en het baarkleed en voor het zogenaamde overluiden van de klokken bij de begrafenis. Ook zijn er begraafboeken waarin de eigenaren van graven werden vermeld. Vóór 1811 konden overledenen alleen in of bij Nederduits-gereformeerde kerken worden begraven. Daarom staan in de gereformeerde begraafregisters ook andersdenkenden vermeld. Alleen Joden, Hernhutters en sommige oud-katholieken hadden hun eigen begraafplaatsen en hielden een eigen begraafadministratie bij. Voor de stad Utrecht is er nog een ander soort begraafboek beschikbaar waarin overlijdens zijn opgetekend. Dit zijn de registers van de Momboirkamer met gegevens van het beheer van de nalatenschappen van minderjarige kinderen. 

Het ontsluiten van de dtb is een omvangrijk project. Lees meer over de verantwoording van dit project. 

Tips

 • Tip

  De datum van de inschrijving kan enkele dagen verschillen van de geboorte- of overlijdensdatum. Bij huwelijken komt de aangifte datum wel overeen met de juiste dag.

 • Tip

  U vindt meestal geen geboortedatum, maar een doopdatum.

 • Tip

  Begraafboeken werden niet bijgehouden om overlijden te registreren, maar om inkomsten rond de begrafenis bij te houden. U vindt dus geen overlijdensdatum, maar een begraafdatum.

 • Tip

  Omdat er geen vaste schrijfwijzen waren, werden namen vaak verbasterd. Het is handig om de verschillende schrijfwijzen te noteren en zelf te zoeken op naamvarianten.