Wat is een memorie van successie?

Vanaf 1806 waren wanneer iemand overleed, alle erfgenamen verplicht aangifte te doen van de waarde van de nalatenschap. Deze aangifte heette een memorie van successie. In de memorie stond een berekening van de erfbelasting die iemand moest betalen. Voor onderzoek naar personen zijn de memories van successie een waardevolle bron. U vindt er basisinformatie over iemand, maar ook informatie over wat iemand bezat. U vindt er informatie over:

 • naam, plaats en datum van overlijden
 • burgerlijke staat
 • namen en woonplaatsen van alle erfgenamen 
 • een overzicht van het bezit aan onroerende goederen, mét bijbehorende gegevens uit het kadaster van na 1832. U vindt ook of er bijvoorbeeld een testament was, of een akte van huwelijkse voorwaarden.

Als er erfbelasting moest worden betaald, is in de memorie ook de waarde van andere bezittingen genoemd. Bijvoorbeeld de waarde van inboedel, handelswaren, contanten, erfpachten, grondrenten, lijfrenten, effecten, belangen in andere ondernemingen en inkomsten als loon, pacht, huur en renten. Ook werd vermeld of de overledene nog geld tegoed had of juist iemand iets schuldig was.

 

Online of off line?

Per periode verschilt het of er informatie online te vinden is of niet:

1806 – 1817: Geen beschrijvingen online, wel op microfilm op de studiezaal.
1818 - 1842:  De beschrijvingen vindt u online. De stukken kunt u inzien op de studiezaal op microfilm.
1843 – 1902:  De beschrijving van een deel van memories vindt u online. De stukken kunt u inzien op microfilm.
1903 – 1927:  Geen beschrijvingen online, wel op microfilm op de studiezaal.

Kopieën van de memories kunt u in de studiezaal zelf maken via de printer.

 

Zoeken in de memories van successie


Bij Het Utrechts Archief vindt u online de beschrijvingen van de memories uit de provincie Utrecht in de periode 1806 – 1927. De memories ouder dan 75 jaar zijn openbaar. Al deze memories kunt u op film inzien op de studiezaal. De stukken zijn niet online in te zien, de meeste beschrijvingen wel.  Om op de studiezaal naar een memorie te zoeken waarvan geen beschrijving online beschikbaar is, moet u weten wanneer en waar de persoon is overleden en onder welk successiekantoor deze gemeente viel. Helaas is niet van elke overledene een memorie van successie aanwezig. Erfbelasting werd alleen geïnd wanneer de erfenis méér dan 300 gulden was. Omdat er bij een nalatenschap van minder dan 300 gulden geen belasting werd geheven, zijn die memories niet bewaard gebleven. Vanaf 1878 geldt dit alleen bij nalatenschappen die minder dan 1000 gulden waard waren.

 

Tips

 • Tip

  Let op de naam van de notaris die de memorie opstelde. In zijn protocollen bevinden zich vaak meer akten van de personen, de boedelbeschrijving en de verdeling van de erfenis.

 • Tip

  Omdat er namen van notarissen worden vermeld, kunt u deze bron ook gebruiken om onderzoek te doen naar notariële akten.

 • Tip

  Kopieën kunt u in de studiezaal zelf maken via de printer.

 • Tip

  In de memories zijn veel delen verloren gegaan. Vraag dit voor de zekerheid na bij onze studiezaalmedewerkers via het forum of in de studiezaal.

 • Tip

  De originele memories zijn uitgeplaatst, dus niet beschikbaar.