Agenda Het Utrechts Archief Het Utrechts Archief

Vele Handen vrijwilligersmiddag

Vindt u het fijn om samen met andere invoerders aan ons VeleHanden project notariële akten te werken? Kom dan naar onze inklopmiddag op maandagmiddag 24 juni vanaf 13:00 uur aan de Alexander Numankade 199. Wij helpen u daar met uitleg over hoe u kunt beginnen, of juist hoe u verder kunt. 

Notariële akten

In notariële akten uit de 18e eeuw vind je heel veel interessante informatie over het leven van vroeger: personen, boedelinventarissen, getuigenverklaringen, beschrijvingen van misdaden, gegevens die een beeld geven van economische waarde etc. Helpt u mee om deze akten voor iedereen toegankelijk te maken?

Praktische info

Alexander Numankade 199
24 juni 2019 13:00 - 17:00
Gratis