Op 30 november is het International Digital Preservation Day. Op deze dag staan over de hele wereld archieven, bibliotheken, culturele en wetenschappelijke instellingen stil bij de belangrijke taak die we samen hebben: het toegankelijk houden van ons digitale geheugen, voor nu en voor komende generaties. 

Onze maatschappij digitaliseert

Er is nauwelijks nog een onderdeel van de maatschappij te noemen waar digitalisering geen grip op heeft gekregen. Overal wordt gebruik gemaakt van digitale technieken en digitale informatie. Maar die digitale informatie is erg kwetsbaar – een stuk kwetsbaarder dan informatie op papier.

Digitale informatie loopt risico

Digitale bestanden bestaan uit reeksen enen en nullen (010100001011110). Zoekraken van een van die tekens, door bijvoorbeeld een storing, is genoeg om het hele bestand onbruikbaar te maken en de informatie onleesbaar te maken. Ook raken bestanden vaak onleesbaar als ze met nieuwe apparatuur worden geopend.

Naast de bestanden zijn ook de informatiedragers erg kwetsbaar (denk maar aan defecte externe schijven of cd-roms met een kras) en ook raken ze door de snelle technologische ontwikkeling in onbruik (floppy’s, diskettes, videobanden, cd-roms). Informatie op het internet is eveneens in gevaar doordat deze snel verdwijnt of van plaats verandert, waardoor informatieketens breken. 

Website archivering

Allerlei soorten digitale informatie (het ‘digitale geheugen’ van onze maatschappij) toegankelijk houden, vergt dus extra inspanningen van de organisaties die de digitale collecties beheren. Het Utrechts Archief heeft daarom enkele jaren terug een start gemaakt voor het archiveren van websites. Want wat doe je als een organisatie achter een website ophoudt te bestaan, of het event waar de website om draait, stopt? Het is belangrijk om die informatie wel te bewaren. Daarnaast hebben sommige websites een grote toegevoegde waarde op onze collecties en archieven. Een deel van deze gearchiveerde websites kun je online raadplegen op onze website, zoals De Stem van West of de gearchiveerde oude website van Het Utrechts Archief

Meer informatie

International Digital Preservation Day is een initiatief van de Britse Digital Preservation Coalition. In Nederland coördineren het Netwerk Digitaal Erfgoed en de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid (NCDD) alle activiteiten. Kijk voor meer informatie over de activiteiten op deze dag op de website van de NCDD.