Bij Het Utrechts Archief vindt u sinds kort de bevolkingsregisters van de stad Utrecht over de periode 1900-1912 online. In de bevolkingsregisters vindt u per adres de namen van alle bewoners en het inwonend personeel, met onder meer vermelding van hun beroep, het kerkgenootschap waartoe men behoorde en waarheen men eventueel verhuisde.

Wat zijn bevolkingsregisters?

Vóór 1850 hield men alleen periodiek volkstellingen, waarin slechts bij uitzondering verhuizingen werden opgetekend. Na 1850 werden alle verhuizingen bijgehouden en kan men een persoon of gezin dus helemaal volgen. In volkstellings- en bevolkingsregisters werd geregistreerd wie op een bepaald moment op een bepaald adres woonden. U ziet dus het hele gezin (inclusief dienstbode, inwonend student, etc.) bij elkaar.

Hoe zoek ik in de bevolkingsregisters?

Ga naar de zoekingang personen. U kunt zoeken op achternaam in het veld ‘achternaam' of op straatnaam (zonder huisnummer) in het veld ‘alle velden'. Bij 'bron' vinkt u 'persoon in bevolkingsregister' aan om direct in de bevolkingsregisters te zoeken.

VeleHanden

Wij hebben deze gegevens online kunnen zetten met dank aan bijna 400 vrijwilligers, die deze gegevens hebben ingevoerd op www.velehanden.nl. Er wordt nog volop aan dit project gewerkt. U treft nu circa eenderde deel van alle bevolkingsregisters van de stad Utrecht (1900-1912) aan. Leuk om mee te doen? Dat kan! Geef u hier op.