Bevolkingsregisters

In de bevolkingsregisters werd geregistreerd wie op een bepaald moment op een specifiek adres woonde. U kunt daarin de gezinssamenstelling vinden, inclusief bijvoorbeeld de dienstmeid of een inwonend student. Daarnaast vindt u onder meer vermelding van voormalig adres, beroep, kerkgenootschap en waarheen ze verhuisden. Het bevolkingsregister bevat dus meer informatie dan de burgerlijke stand.

Sinds 1850 registeren gemeenten in Nederland hun inwoners. Vóór 1850 hield men af en toe een volkstelling, waarin bij uitzondering verhuizingen werden gemeld. Na 1850 werden alle verhuizingen bijgehouden. U kunt een persoon of gezin vanaf die periode dus helemaal volgen.

 

Bevolkingsregisters stad Utrecht

Wij bewaren de bevolkingsregisters van de stad Utrecht vanaf 1850 tot aan 1936. U kunt de bevolkingsregisters van de stad Utrecht 1900-1912 online inzien via de toegang personen. Zoek op achternaam en vink bij bron 'persoon in bevolkingsregister' aan. De overige registers van de stad Utrecht zijn alleen beschikbaar in de studiezaal. De bevolkingsregisters van de (voormalige) gemeenten Haarzuilens, Jutphaas, Oudenrijn, Veldhuizen, Vreeswijk en Zuilen kunt u raadplegen in de studiezaal.

  

Tips

  • Tip

    Het bevolkingsregister is vòòr 1900 meestal geordend op adres. Noteer daarom het adres dat u vindt in een geboorte- of overlijdensakte.

  • Tip

    Tot ongeveer 1890 bestaat het adres uit een letter of cijfer en een doorlopend nummer binnen de wijk. Pas later nummerde men de huizen per straat. U kunt het latere adres te weten te komen via een omnummeringslijst op onze studiezaal.