Het RHC Rijsntreek en Lopikerwaard is verantwoordelijk voor de archieven van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. In de nabije toekomst zal het daarbij steeds vaker om digitale archieven gaan. Deze overgang vraagt om een andere inrichting van het archiefbeheer. Niet alleen de wijze van overdracht verandert, ook de bewaar- en raadpleegomgeving veranderen. Er zullen ook meer recente bestanden voor overbrenging in aanmerking komen. Daarnaast biedt een digitaal depot ook verschillende mogelijkheden voor uitplaatsen.

Doelstellingen van de pilot

In de pilot van het RHC Rijnstreek en Lopikerwaard en Het Utrechts Archief staan de volgende punten centraal:

Draagvlak
Al deze ontwikkelingen vragen een grote omslag in de werkwijze bij de archiefdiensten en archiefvormers. Hier is bekendheid en draagvlak voor nodig. Het pilot-project en de bevindingen zullen daarom breed uitgedragen

Driehoekssamenwerking
Het e-Depot is beschikbaar via Het Utrechts Archief en niet bij het RHC. Maar de archivaris van het RHC blijft wel verantwoordelijk voor het beheer van alle overgebrachte archieven. De vormgeving van deze driehoekssamenwerking wordt in de pilot op juridische en organisatorische consequenties nader onderzocht. Daarbij besteedt men ook aandacht aan de alternatieven. De resultaten worden vastgelegd in een rapport.

Gronden overbrengen/uitplaatsen
Op welke gronden kiest HDSR voor het overbrengen of uitplaatsen van digitale archiefbescheiden? De verschillende aspecten van deze vormen van digitaal archiefbeheer worden onderzocht en vastgelegd in een rapport. Het doel is om tot een beslismodel hiervoor te komen.

Keurvergunningen
In een praktijkproef wordt een set keurvergunningen volgens nationale standaardregels overgezet naar een e-Depot. De ervaringen worden vastgelegd in een advies richting HDSR en aan de Gemeenschappelijke Regeling van het RHC

Contact avatar

Heeft u vragen over het e-depot?

Neem dan contact op met onze informatiemanager Annelot Vijn.

  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • 030 – 286 66 11