Per 1 juli 2017 wordt het Nieuw Land Erfgoedcentrum opgesplitst. De archieftaken worden voortgezet onder de nieuwe naam Het Flevolands Archief (HFA). Het Utrechts Archief en Het Flevolands Archief zullen nauw samenwerken. 

Voor het realiseren van efficiënt, duurzaam digitaal archiefbeheer en een klantvriendelijke digitale dienstverlening, sluit HFA een samenwerkingsovereenkomst met Het Utrechts Archief. De museale taken van Nieuw Land zullen plaatsvinden in Batavialand, waar Nieuw Land Erfgoedcentrum, de Bataviawerf en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de handen ineen slaan om te komen tot één museale functie. Het Flevolands Archief is een gemeenschappelijke regeling van het Rijk, de provincie Flevoland, de gemeenten Dronten, Lelystad, Urk, Zeewolde en het waterschap Zuiderzeeland. Het Flevolands Archief zal de overheidsarchieven beheren en toegankelijk maken en blijft gevestigd in de huidige locatie in Lelystad. De directeur van Het Utrechts Archief, Chantal Keijsper, zal in deze samenwerking tevens als directeur van Het Flevolands Archief optreden. 

Digitale toegankelijkheid
De zeer snelle digitale ontwikkelingen in het archiefveld vragen de aankomende jaren alle aandacht. Om de ontwikkeling en continuïteit van de archieftaak in Flevoland te kunnen waarborgen, is een samenwerkingspartner gezocht waarbij Het Flevolands Archief optimaal kan inzetten op de digitale ontwikkelingen. De samenwerking met Het Utrechts Archief, een van de koplopers bij de ontwikkeling van het e-Depot, biedt hiervoor de ideale mogelijkheid.

Bekijk hier de website van Het Flevolands Archief