Het Utrechts Archief Het Utrechts Archief

Uw zoekacties: Notarissen geresideerd hebbende te Utrecht-stad, aanvulling

830 Notarissen geresideerd hebbende te Utrecht-stad, aanvulling

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
De archieven van de notarissen residerende in de stad Utrecht van 1906-1915 vormen een aanvulling op de reeds eerder geïnventariseerde notariële archieven.
In 1982 verscheen de inventaris van de notariële archieven in de provincie Utrecht, (1346) 1560-1895, door W.B. Heins en J.A.C. Mathijssen, uitgegeven door Rijksarchief Utrecht en Gemeentelijke Archiefdienst Utrecht. Deze inventaris is alfabetisch per standplaats ingedeeld en binnen een standplaats zijn de notarissen c.q. notariskantoren chronologisch opgenomen; de inventarisnummers bestaan uit een hoofdletter voor de standplaats, een cijfercombinatie voor de notaris of het notariskantoor, een letter voor de soort bescheiden en een cijfercombinatie voor het archiefbestanddeel. Het inventarisgedeelte betreffende de standplaats Utrecht is in een afzonderlijke band opgenomen (toegang 6). Een aanvulling over de jaren 1896-1905 is later in deze band verwerkt.
De nieuwe aanvulling werd op 24 februari 1994 aan de gemeentearchivaris in bewaring gegeven door de rijksarchivaris van Utrecht. De archiefbescheiden waren reeds geïnventariseerd, verpakt en geëtiketteerd. Daarom is besloten de aanvulling niet in toegang 6 op te nemen en ook niet te voorzien van de uit letters en cijfercombinaties bestaande inventarisnummers.
De inventaris van de archieven der notarissen van 1906-1915 heeft betrekking op het gehele arrondissement Utrecht. De standplaatsen zijn in alfabetische volgorde opgenomen en er is een volgnummering toegepast, beginnend met inv.nr. 1. De Gemeentelijke Archiefdienst Utrecht heeft uit deze inventaris het gedeelte gelicht dat betrekking heeft op de notarissen die in Utrecht geresideerd hebben; de overige archieven worden elders bewaard. Daarom begint deze toegang met inv.nr. 224. De archiefbescheiden zijn per notaris (niet per notariskantoor) beschreven en de notarissen zijn in alfabetische volgorde opgenomen.
Van de archiefbescheiden jonger dan 94 jaar is de openbaarheid beperkt: testamenten en codicillen die niet voorzien zijn van een aantekening over de registratie, zijn slechts te raadplegen nadat een schriftelijk bewijs van het overlijden van de testateur overgelegd is. Bij het aanvragen van stukken moet daarom als volgt te werk worden gegaan.
-Alle repertoires zijn vrij te raadplegen en kunnen aangevraagd worden d.m.v. het inventarisnummer.
-De minuten ouder dan 94 jaar die in een pak opgenomen zijn waarin zich geen akten jonger dan 94 jaar bevinden, zijn eveneens aan te vragen d.m.v. het inventarisnummer.
-Bij het aanvragen van een akte ouder dan 94 jaar die opgenomen is in een pak waarin zich ook jongere stukken bevinden en bij het aanvragen van akten jonger dan 94 jaar kan niet volstaan worden met het opgeven van het inventarisnummer. Aan de hand van het repertoire moeten tevens het volgnummer, de datum en de omschrijving van de akte opgegeven worden, omdat alleen de betreffende akte geraadpleegd mag worden.
-Als een testament jonger dan 94 jaar aangevraagd wordt, zal de studiezaalmedewerker controleren of op het testament de aantekening over registratie vermeld wordt. Ontbreekt deze aantekening, dan zal de aanvrager het testament slechts mogen raadplegen nadat een schriftelijk bewijs overgelegd is van het overlijden van de testateur.
Nadat de beperking van de openbaarheid in 2009 vervallen is, kunnen alle archiefbescheiden uiteraard op de gebruikelijke wijze worden aangevraagd.
De omvang van deze aanvulling bedraagt 21,20 m1.
Inventaris

Kenmerken

Datering:
1906-1915
Toegangstitel:
Inventaris van de archieven van de notarissen residerende in de stad Utrecht 1906-1915
Auteur:
Onbekend
Datering toegang:
2005
Openbaarheid:
Beperking van openbaarheid van 100 jaar voor testamenten en andere uiterste willen
Rechtstitel:
Overbrenging van een overheidsarchief
Omvang:
21,12 m zuurvrije dozen
Rubrieken:
Categorie:
 
 
 
chat loading...