Het Utrechts Archief Het Utrechts Archief

Klacht indienen over Het Utrechts Archief

Wij stellen alles in het werk om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Als er iets mis gaat, dan zullen wij proberen dit te verhelpen. Maak daarom uw klacht aan ons kenbaar. Een klacht is elke uiting van onvrede over een behandeling of bejegening.  Uw mening en ervaringen zijn voor ons van belang. Reacties van bezoekers stellen wij zeer op prijs. Deze reacties helpen ons om de dienstverlening beter af te stemmen op uw wensen en ideeën

Invalid Input

Klacht over een medewerker

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Klachten over gedigitaliseerde en/of online gepubliceerde bronnen

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Overige klachten en/of suggesties

Invalid Input

Invalid Input

Contact

Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen. Uw gegevens en uw klacht worden vertrouwelijk behandeld en persoonsgegevens worden volgens de geldende wetgeving (AVG) verwerkt. Klachten over medewerkers worden altijd gedeeld en besproken met de betreffende medewerker. 

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

chat loading...