Archief aandragen Het Utrechts Archief Het Utrechts Archief

Heeft u interessant materiaal voor in het archief?

Het Utrechts Archief bewaart naast een grote collectie overheidsarchieven ook archiefmateriaal van particulieren. Heeft u materiaal dat van waarde is voor het collectief geheugen van de stad? Met deze checklijst kunnen wij beoordelen of uw materiaal in aanmerking komt om in het archief op te nemen.

Start de check  
Archief check

Checklist archiefoverdragen

  1. Stap 1: Wat wilt u overdragen?
  2. Stap 2: Beschrijving
  3. Stap 3: Auteursrechten / uw gegevens