Forum Het Utrechts Archief Het Utrechts Archief

Forum

Heeft u een vraag? Op ons forum delen gasten kennis en ervaring met elkaar. Ook geven onze medewerkers uit de studiezaal binnen een dag antwoord uw vraag. Zo helpen we elkaar samen verder.

Om iedereen zo goed mogelijk te kunnen helpen, willen we u vragen de gebruiksregels van het forum goed door te lezen. 

Forum van het Utrechts Archief

  1. Peter Vogel
  2. Overige vragen
  3. zondag, 03 mei 2020
Ik ben gekomen tot:

Adriaen Thijmanss (Adryaen Thimenss), geb. omstr. 1580, woonde op 21 mei 1628 in Westbroek, vermeld 31 december 1628 bij grondaankoop, schepen van Westbroek 1637, 1639,1644, stelt op 9 april 1653 een codicil op, woonde in 1657 aan de Kerckdyck in Westbroek, overl. Westbroek na 29 mei 1658 tr. voor 1611 Jantgen (Annichgen) Dircxdr. geb. omstr.1580 - overl. Westbroek tussen 21 november 1646 en 9 april 1653 dr. van Dirck en NN.

Uit dit huwelijk o.a.

1. Jan Arie Thijmens, waarvan ik afstam.

Ik heb op een koopakte uit 1628 de volgende tekst gevonden: Akte van 31 december 1628 (grondverkoop door Adriaen Thijmans
Hilversum):

Adriaen Thijmansz, inwoonder alhier, gehuwd met Jannichje Dircksdr, waar hij wettige en levende geboorte bij heeft, verkoopt aan Gerrit
Cornelisz, als getrouwd hebbende de nagelaten weduwe van Tijmen Jan Thijmansz, wonende tot Hilversum, en Merrichgje Thijmansdr, zijn
tegenwoordige huijsfr.; mitsgaders Willemptgen Tijmensdr, Jan Thijmensz ende Thijmenken T hijmensdr, des voorsz. Merrtigen Thijmens
voorkijnderen, die sij verwerkt heeft bij Thijmen Jan Thijmensz., haeroverl. man. zes morgen land. Grond van Floris Thijmansz is belende aan
dit perceel. Bron: Bij het Streekarchief Gooi en Vechtstreek denk ik in toegang SAGV155.5 inv 3400.

En in het boek KORTENHOEF TE VEEN EN TE VELD: tussen 1595 en 1693 De opstelling van de grote quotisatie van 1595, 1596 en 1597 enz. landen die getelt zijn tot de groote quotisatie tot Corthouf ghelegen door Jan Portengen en Dieuke Bouma. Pag. 16, 31, 46, 59, 82,92, 112, 129

vond ik de naam Tijmens Jans en Tijmens Jans Gatten en mijn vraag is dar de vader van Adriaen Thijmans omdat er in de koopakte van 31 december 1628 ook een Tijmen Jans Thijmens wordt genoemd.

De stamreeks zou dus kunnen worden:

I (Tijmen Jans Thijmansz geb. Hilversum? omstr. 1550 - overl. voor 22 juni 1626, was gehuwd met Merrichgje Thijmansdr. Uit dit huwelijk: Willemptgen Tijmensdr, Jan Thijmens en Thijmenken Tijmensdr.) Is Tijmen Jans Thijmansz mogelijk identiek aan Thijman Jans of Thijman Jans Gatten[2], vermeld 1595, 1596 en 1597 als eigengeërfde in Kortenhoef in Hilverssum. _Meynard Ryckszn twee ackers lands geestimeert op XXXVI sch_ _nu Lambert Elbertszn ende Thyman Jan Gatten, eygenaers en bruyckers)._

(Uit dit huwelijk mogelijk):

I. Adriaen Thymanss

Wie heeft een antwoord hierop, hartelijk dank
Reacties (0)


Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
Wees een van de eersten om op dit bericht te reageren!
Gast
Uw antwoord
U mag enquêtes opnemen in uw bericht. De enquête verschijnt dan in uw bericht.
Opties voor stemmen
Captcha
Om de website te beschermen voor bots en andere ongeoorloofde scripts, vragen we u de captcha code in te vullen voor u uw vraag stelt.