Archieven

In een archief vindt u alles over het handelen van overheidsorganen, bedrijven, verenigingen, families en personen. De overheidsarchieven van Het Utrechts Archief bestaan uit archieven van rijksinstellingen in de provincie Utrecht (rechtbanken, het Kadaster, de rijksuniversiteit of het KNMI), archieven van de provincie Utrecht zelf én archieven van de gemeentelijke diensten van Utrecht en Nieuwegein. Maar we bewaren ook materiaal van andere archiefvormers die van belang zijn voor de geschiedenis van Utrecht, zoals bedrijven en families. Daarnaast bewaart Het Utrechts Archief het historische archief van de Nederlandse Spoorwegen (NS) en de archieven van landelijke kerkelijke en semi-kerkelijke instellingen.

 


Beeldmateriaal

In onze beeldcollectie vindt u meer dan 190.000 gedigitaliseerde afbeeldingen van de stad en de provincie Utrecht. Wij bewaren foto's, prentbriefkaarten, tekeningen én prenten. De afbeeldingen komen uit verschillende collecties, van kleine familiearchieven en de archieven van de Nederlandse Spoorwegen tot foto's van fotografen die publiceerden in het Utrechts Nieuwsblad. De afbeeldingen tonen het dagelijks leven, en laten veranderingen en ontwikkelingen van de stad en provincie zien. U kunt veel afbeeldingen gratis op hoge resolutie downloaden. Meer over de collectie beeldmateriaal.

 


Kranten 

Het Utrechts Archief bewaart veel historische Utrechtse kranten. Online kunt u alle digitale versies van het Utrechts Nieuwsblad, de voorloper van het AD, uit de periode 1893-1967 raadplegen. Op de studiezaal kunt u meer Utrechtse kranten bekijken op microfiches. Meer over de collectie kranten.

 


Bibliotheek

Het Utrechts Archief beschikt met bijna 74.000 titels over de grootste collectie boeken, kranten en tijdschriften van de geschiedenis van Utrecht. Daarnaast vindt u veel publicaties over de Nederlandse Spoorwegen en de geschiedenis van diverse kerkgenootschappen. U kunt deze boeken, kranten en tijdschriften raadplegen in onze studiezaal. Meer over de bibliotheek.

 


Films

Het Utrechts Archief bewaart een grote collectie historische films en geluidsmateriaal over Utrecht en omgeving. De beelden geven een waarheidsgetrouw tijdsbeeld van Utrecht in de afgelopen eeuw. In de collectie vindt u films van overheidsinstellingen, bedrijven en families. De collectie betreft ruim 70 uur aan bewegend beeld. Meer over de collectie films.   

 


Websites

Het Utrechts Archief archiveert ook websites die van het internet dreigen te verdwijnen, of een grote toegevoegde waarde hebben op onze collecties en archieven. U kunt het volledige webarchief raadplegen in onze studiezaal. Een deel van de websites kunnen wij ook online tonen, zoals De Stem van West. Ook vindt u hier de gearchiveerde website van Het Utrechts Archief.

 


Kronieken

Binnen de collectie van Het Utrechts Archief nemen de kronieken een bijzondere plaats in. Een kroniek is een tekst waarin historische feiten in chronologische volgorde beschreven worden. Hierdoor zijn kronieken een grote hulp bij het bestuderen van de geschiedenis van de stad Utrecht. Via de website Utrechtse Kronieken zijn 8 waardevolle handschriften tussen de 14e en 16e eeuw verzameld. Al deze handschriften zijn afkomstig uit de collecties van Het Utrechts Archief en de Universiteitsbibliotheek Utrecht. Van elke kroniek is een geheel gescande versie te vinden. Daarnaast is elk handschrift getranscribeerd en is er in de meeste gevallen ook een ver- of hertaling te vinden van de originele tekst. Alle kronieken zijn doorzoekbaar op onder andere periode, persoonsnaam en plaatsnaam.