Bij Het Utrechts Archief vindt u sinds kort alle bevolkingsregisters van de stad Utrecht over de periode 1900-1912 online. Per adres zijn de namen van alle bewoners en inwonend personeel zichtbaar, met onder meer vermelding van beroep, kerkgenootschap en eventueel het adres waarheen men verhuisde.

Wat zijn bevolkingsregisters?
Vóór 1850 waren er alleen periodiek volkstellingen, waarin slechts bij uitzondering verhuizingen werden opgetekend. Na 1850 werden alle verhuizingen bijgehouden en is een persoon of gezin dus helemaal te volgen. In volkstellings- en bevolkingsregisters werd geregistreerd wie op een bepaald moment op een bepaald adres woonden. U ziet dus het hele gezin (inclusief pesonen als de dienstbode of inwonend student) bij elkaar.

Hoe zoek ik in de bevolkingsregisters?
Ga naar de zoekingang personen. U kunt zoeken op achternaam in het veld ‘achternaam' of op straatnaam (zonder huisnummer) in het veld ‘alle velden'. Bij 'bron' vinkt u 'persoon in bevolkingsregister' aan om direct in de bevolkingsregisters te zoeken. U kunt ook de directe link Persoon in bevolkingsregister gebruiken.  

Wat vindt u in de bevolkingsregisters?
U kunt niet alleen inwoners van de stad Utrecht vinden, maar ook onbewoonde panden zoals koetshuizen, winkelpanden of stallen zijn geregistreerd. In totaal bevat de database ruim 568.000 records van Utrechters met vermelding van adres, beroep, geboortedatum en –plaats en oude en nieuwe adressen. Omdat er in die tijd veel verhuisd werd kunnen mensen verschillende keren in deze database voorkomen.