De eerste dinsdag van het nieuwe jaar is het traditioneel openbaarheidsdag bij archiefdiensten. Ook Het Utrechts Archief doet mee met openbaarheidsdag en zet conform de wet de eerste dinsdag van januari nieuwe gegevens openbaar. 

Met ingang van het nieuwe jaar wordt weer een groot aantal nieuwe dossiers en documenten openbaar. Op Openbaarheidsdag publiceren we een overzicht van al die openbare dossiers en documenten. Omdat openbaarheidsbeperkingen vaak worden vastgelegd voor 100, 75, 50 of 20 jaar, betreft het vooral stukken met als eindjaar 1916, 1941, 1966 en 1996.

Bijzondere stukken
Veel van deze stukken zijn afkomstig uit de archieven van het Gemeentebestuur, de burgerlijke stand (geboorten uit 1916, huwelijken uit 1941), de kantongerechten Amersfoort en Utrecht en het Academisch Ziekenhuis. Ook worden er talloze stukken uit particuliere archieven openbaar gemaakt, zoals die van de DEMKA Staalfabrieken, het parochiaal Armbestuur, de Algemene Synode van de Nederlandse Hervormde Kerk, de Raad voor de Zending en uit het archief van de Minderbroeders en de familie van Rijckevorsel. 

Bekijk hier de lijsten met stukken die openbaar zijn geworden:

Overzicht inventarisnummers (pdf) 

Overzicht toegangsnummers (pdf)

Openbaarheid
Openbaarheid is een belangrijke voorwaarde voor het functioneren van de democratie. Als overheidsinformatie openbaar is, kan elke burger onderzoek doen naar het functioneren van de overheid. Het grootste deel van de overheidsarchieven in onze collectie is openbaar, maar voor specifieke dossiers gelden openbaarheidsbeperkingen. Meestal gebeurt dat omdat de stukken privacygevoelige informatie bevatten.