De gemeente Utrecht heeft op 13 december besloten om vanaf 1 januari 2017 volledig digitaal te gaan werken én archiveren. De gemeentelijke administratie werd ruim 900 jaar lang op perkament en papier gevormd en bewaard. Vanaf januari zullen de gemeentelijke archieven uitsluitend in digitale vorm worden beheerd, om op afzienbare termijn hun weg te vinden naar het digitale depot van Het Utrechts Archief.

Gemeentearchief
Stadsrekeningen, bevolkingsregisters, gerechtelijke uitspraken: in Het Utrechts Archief worden kilometers archieven van de gemeente Utrecht bewaard, waarvan de vroegste afkomstig zijn uit de Middeleeuwen. Oorspronkelijk werd alle documenten vastgelegd op perkament, maar vanaf eind veertiende eeuw werd er steeds meer papier gebruikt.

Digitaal archief
In de 20e eeuw werden de handgeschreven teksten langzaamaan vervangen door documenten van typemachines, computers en printers. Vanaf 1 januari 2017 gaat de gemeente Utrecht, als één van de eerste grote gemeenten, geheel digitaal werken en gebruikmaken van digitale in plaats van papieren originelen. Het Utrechts Archief en de gemeente Utrecht hebben de afgelopen jaren nauw samengewerkt om te komen tot een digitale infrastructuur die aan alle voorwaarden voldoet en solide genoeg is om deze stap te kunnen zetten. Hiervoor werden onder meer verschillende succesvolle pilots met het e-depot uitgevoerd.

> Bekijk het gedicht dat Alexis de Roode hierover schreef in DUIC