De website www.utrechtsarchiefnet.nl houdt per 1 januari 2017 op te bestaan. De website van de Kring van Utrechtse Archivarissen is tijdens de laatste ALV besproken.


Besloten is om de website uit de lucht te halen. Het oorspronkelijke doel van de site was om te voorzien in een website voor alle diensten die nog geen eigen website hadden. Dat doel is inmiddels achterhaald. Deze website houdt daarom per 1 januari 2017 op te bestaan. De data en informatie over openingstijden en adressen van verschillende archiefdiensten zijn inmiddels te vinden op de website www.archieven.nl