Wij voegen elke maand nieuw geïntenvariseerde toegangen én gedigitaliseerde bestanden op aanvraag van onze bezoekers. Omdat we regelmatig de vraag krijgen om welke toegangen en bestanden het precies gaat, geven we vanaf nu in ieder geval 1 x per maand een update.

Nieuwe toegangen geïnventariseerd op de website

  • 702 Stadsbestuur van Utrecht 1122-1577
  • 1810 NV Gooische Tramweg Maatschappij 1880-1958 (1973)
  • 1811 NV Vervoermaatschappij Centraal Nederland te Utrecht (1941) 1973-1994
  • 1840 De Winter-Heijnsius-Stichting te Utrecht 1896-2005

Nieuwe toegangen in PDF op de website:

  • 1390 Nederlandse Vereniging van Spiritualisten Harmonia (1848) 1888-2014
  • 1841 Aanvulling op het het archief van de Nederlandse Vereniging van Spiritualisten Harmonia (1865) 1901-2014

Doorzoekbaar na downloaden pdf. 

Nieuw beschreven losse aanwinsten op de website

  • Opgenomen in de Verzameling betreffende spoorwegen (toegangsnr. 971)1675-1678: Serie dia’s (1489), in kleur, gemaakt in het kader van een inventarisatie door de werkgroep Spoorwegmonumenten van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond (KNOB) van historische bouwwerken met betrekking tot spoorwegen in Nederland, 1981-1985.
  • Opgenomen in de Verzameling betreffende spoorwegen (toegangsnr. 971): 1679. Dia’s (27) van de bouw van de nieuwe spoorbrug over de IJssel bij Deventer, ca. 1980.

Scanning on demand (t/m 1 juni)

- 17 Collectie Rijsenburg 178-a
- 17 Collectie Rijsenburg 181
- 17 Collectie Rijsenburg 72
- 1102-1 Raad voor de Zending: rechtsvoorgangers 698
- 1102-1 Raad voor de Zending: rechtsvoorgangers 699
- 1001 Huis Amerongen 5188
- 746 Nederlandse hervormde gemeente Utrecht, kerkeraad 411
- 746 Nederlandse hervormde gemeente Utrecht, kerkeraad 413
- 29-13 Heerlijkheid Hoogland 23

Gedigitaliseerde stukken provinciaal bestuur

79 Provinciaal bestuur 1813-1920: 1070, 1072, 1077, 1078, 1079, 1082, 1084, 1087, 1092, 1094, 1098, 1099, 1100.