Alle raadsnotulen uit de periode 1917 tot 2000 van Jutphaas, Vreeswijk en Nieuwegein (na 1971) zijn gepubliceerd op onze website. Daarmee wordt een nieuwe bron toegankelijk voor het publiek. 

Nieuwegein is ontstaan op 1 juli 1971 na samenvoeging van de vroegere gemeenten Jutphaas en Vreeswijk. Ter gelegenheid van de viering van 100 jaar kiesrecht heeft Het Utrechts Archief de notulen van de onderstaande gemeenteraden toegankelijk gemaakt via deze website. Dit was mogelijk dankzij een financiële bijdrage van de gemeente Nieuwegein.

Bekijk de: 

In 1917 werd kiesrecht mogelijk voor alle mannen en vanaf 1919 ook voor alle vrouwen. Dat werd voor het eerst praktijk gebracht bij de gemeenteraadsverkiezingen van augustus 1919. Wie de verrichtingen van de raden van deze gemeenten wil volgen, kan die nu woord voor woord nalezen in de gedigitaliseerde notulen. 

 

nieuwegein

Notulen van de eerste vergadering van de gemeenteraad van Jutphaas na de verkiezingen in augustus 1919.