Archieven raadplegen

Er zijn verschillende manieren om de archieven die Het Utrechts Archief bewaart in te zien. U kunt een deel van de collectie inzien via de website, een ander deel kunt u inzien in onze studiezaal en (online) aanvragen.

- Scans op de website: u kunt scans inzien en downloaden
- Digitaliseren op verzoek
Archieven online aanvragen

Het kan zijn dat u bepaalde bronnen niet direct kunt inzien, omdat: 
een archief is uitgeplaatst;
(een deel van) een archief beperkt openbaar is;
bepaalde bronnen auteursrechtelijk beschermd zijn.

openingstijden

 


Collectie

De notariële archieven van de stad Utrecht van 1560 tot aan 1811 zijn grotendeels gedigitaliseerd en online te bekijken én te downloaden. Inmiddels zijn over het hele tijdvak bijna 270.000 akten online gezet, waarvan de periode 1670-1774 bijna volledig. Van de periode 1811 - 1935 vindt u alleen de beschrijvingen van de akten online, u kunt de akten inzien in de studiezaal.

Notariële akten zijn een belangrijke bron voor onderzoekers als (kunst)historici, genealogen, heemkundigen en huizenonderzoekers. In de notariële akten vindt u gegevens over:

  • personen, vaak met beroep, woonplaats, adres en huisnaam;
  • huizen en andere onroerende zaken;
  • boedelinventarissen met beschrijvingen van objecten zoals schilderijen en meubels;
  • getuigenverklaringen, beschrijvingen van delicten, rituelen en gebruiken;
  • gegevens die een beeld geven van economische waarde van goederen en diensten in een bepaalde tijd.

 

  • tips

    Voor notariële akten uit de periode voor 1560 kunt u zoeken in de archieven van de kapittelkerken of het stadsbestuur.