Collectie

(Bijna) alle overgeleverde notariële akten van de stad Utrecht van 1560 - 1811 zijn online te bekijken én ontsloten op namen van personen en locaties, datum en aktesoort. De laatste akten die nog ontbreken worden in 2023 online gepubliceerd. Het notariële archief van de stad Utrecht tussen 1560 en 1811 is dan compleet gedigitaliseerd.
Namen van personen en locaties in de notariële akten 1560-1811 vindt u via zoeken in notariële akten 1560-1811.

De beschrijvingen van akten uit de  periode 1811 tot 1905 vindt u online. De akten zijn nog niet gedigitaliseerd. Ukunt deze akten inzien in de studiezaal. Zoek in de akten 1811-1905.

De beschrijvingen en de scans van de notariele archieven uit de stad Utrecht en Veenendaal uit 1916-1923 staan hier.  

Notariële akten als onderzoeksbron

Notariële akten zijn een belangrijke bron voor onderzoekers als (kunst)historici, genealogen, heemkundigen en huizenonderzoekers. In de notariële akten vindt u gegevens over:

 • personen, vaak met beroep, woonplaats, adres en huisnaam;
 • huizen en andere onroerende zaken;
 • boedelinventarissen met beschrijvingen van objecten zoals schilderijen en meubels;
 • getuigenverklaringen, beschrijvingen van delicten, rituelen en gebruiken;
 • gegevens die een beeld geven van economische waarde van goederen en diensten in een bepaalde tijd.

 

 • Tip

  Voor notariële akten uit de periode voor 1560 kunt u zoeken in de archieven van de kapittelkerken of het stadsbestuur.

 • Tip

  In veel persoonsvermeldingen uit de notariële akten is de ‘ij’ getypt als ‘y’, let hier op bij het zoeken


Belangrijke wijziging in de notariële akten

In December 2021 zijn alle notariële archieven van de stad Utrecht (1560-1905, toegang 34-4) voorzien van een nieuwe nummering. De notariële ‘U-nummers’ (zoals U001a001) van de stad Utrecht zijn omgenummerd naar een numeriek nummer. We zullen de oude U-nummers wel blijven publiceren, alleen in een ander veld. Het zoeken op U-nummers blijft mogelijk. Ook is een volledige lijst (concordans) van oude nummers naar nieuwe nummers gepubliceerd in de bijlage van de toegang.

Uw verwijzingen zullen mogelijk anders werken dan voorheen. Dit is afhankelijk van de manier waarop u de verwijzing heeft gemaakt. Heeft u gebruik gemaakt van het duurzaam webadres (PID) dan verandert er niets. Maakt u gebruik van een oude link via het webadres uit de browser dan zal er een korte redirect te zien zijn. De link blijft werken.

Lees hier verder voor meer informatie over deze wijziging, de gevolgen voor uw verwijzingen en hulp bij het aanpassen van uw verwijzingen: Instructie verwijzen naar notariële akten.

 


Geschiedenis

Aan het begin van de jaren negentig begon Het Utrechts Archief met het systematisch ontsluiten van ons notarieel archief. Daarmee waren wij het eerste archief van Nederland dat zich hieraan waagde.

De eerste stukken die ontsloten werden waren die van de Utrechtse notarissen in de periode 1560-1811, samen goed voor ongeveer 335.000 akten. Speciaal voor het project werd een database ontwikkeld. Daarin werden alle gegevens opgeslagen en was voor elke akte een korte samenvatting te vinden. Rond het midden van de jaren negentig werden ook zwart-wit scans van de originele akte toegevoegd. De samenvatting en de scan konden op de studiezaal bekeken worden.

In de volgende jaren moest het project zich regelmatig aanpassen. Vooral de vooruitgang op het gebied van digitalisering speelde hierin een grote rol. Zo migreerde in 2010 de hele database van Het Utrechts Archief naar Mais Flexis. Het nieuwe systeem was duurzamer, maar het was onvermijdelijk dat gegevens bij het overzetten af en toe in verkeerde velden kwamen te staan. Zo stonden in sommige gevallen delen van achternamen in het voornaamveld.

Het ontsluiten van akten bleef tijdrovend. Aangezien de scans inmiddels gratis beschikbaar waren op onze website konden de in te voeren gegevens een stuk beknopter. De samenvatting werd geschrapt, waardoor er juist meer aandacht kon gaan naar het invoeren van personen en locaties. Daarnaast kunnen scans tegenwoordig vaak in kleur bekeken worden. Door de verbeteringen in het invoerproces verloopt het project een stuk sneller. In 2023 zullen alle notariële akten van 1560 tot 1811 online gepubliceerd zijn.

Ruim dertig jaar na de start van dit megaproject wordt hard gewerkt aan het ontsluiten van de laatste akten. Dit zou onmogelijk zijn zonder de hulp van vrijwilligers. Wilt u helpen bij het ontsluiten van akten uit de periode 1600-1660? Kijk dan nu op www.velehanden.nl.