De scans van deze bouwtekeningen zijn online niet te bekijken. Wegens de auteurswet en de privacywetgeving mogen deze bouwtekeningen niet worden gepubliceerd. Er is wel een digitale thuiskopie beschikbaar. Kijk hier hoe u deze kunt aanvragen:   

  • U ziet onder het kopje ‘adressen’ over welk adres de bouwtekening gaat. De bouwtekening zelf kunt u niet online inzien maar wel ontvangen als ZIP file per e-mail.
  • Is het bestand beschikbaar is voor online aanvragen dan staat bij het kopje Digitale bestanden de tekst “bestanden per e-mail ontvangen”. Klik dit aan en de aanvraagmodule opent als pop-up in uw scherm.

Bouwtekening digitaal 2

 

  • Doorloop het aanvraagstappen. Let vooral goed op dat u het e-mailadres goed invult.
  • Na het doorlopen van de aanvraag ontvangt u de aangevraagde bouwtekening in uw e-mailbox. 
  • Belangrijk: deze digitale thuiskopie mag uitsluitend gebruikt worden voor eigen oefening of studie. U mag de tekening niet gebruiken met commercieel oogmerk of de tekening aan derden verstrekken. Dit is vastgelegd in de Auteurswet. De verantwoordelijkheid voor het naleven van deze voorwaarden ligt bij u.