Archieven Het Utrechts Archief Het Utrechts Archief

Uw zoekacties: -
xHss_Van_Buchel_Monumenta -
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

Hss_Van_Buchel_Monumenta -
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inventaris
Het leven van Aernout van Buchel (1565-1641)
Monumenta HUA)
Woord vooraf
Aernout van Buchels Monumenta als bron voor de geschiedschrijving van Utrecht
Materiële beschrijving van het handschrift
Verantwoording Monumenta
Literatuur
Hss_Van_Buchel_Monumenta -
Monumenta HUA)
Literatuur
Afkortingen
DTB: Doop-, Trouw- en Begraafregisters
GAU: Gemeentelijke Archief- en Fotodienst Utrecht
HUA: Het Utrechts Archief
KB: Koninklijke Bibliotheek
NNBW: Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek
OSU: Oorkondenboek van het Sticht Utrecht
RGP: Rijks Geschiedkundige Publicatieën
UB: Universiteitsbibliotheek
Literatuurverwijzingen van Van Buchel
Baleus, Ioannes. Scriptorum illustrium Maioris Brytanniae. Basel, 1557
Bockenberg, Pieter Cornelsz. Catalogus et brevis historia antistitum Egmundanorum. Leiden, 1586
Burch, Lambert van der. Sabaudorum ducum principumque historia gentilitiae libri duo. Leiden, 1599
Burch, Lambert van der. Guidonis Flandriae comitis vita. Utrecht, 1615
Busch, Johan. Chronicon Windeshemense, ed. H. Rosweyde. Antwerpen, 1621 (ed. Karl Grube, Halle 1886; ed. V. Becker, in: Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap, 10 (1887) 387-445)
Buzelinus, Johannes. Gallo-Flandria sacra et profana. Douai, 1625
Cassander, Georgius. Opera reperiri potuerunt omnia. Parijs, 1616
Foppens, Joannes Franciscus, Valerius Andreas e.a. Bibliotheca belgica, sive virorum in Belgio vita. Brussel, 1739
Gaguinus, Robertus. Compendium de origine et gestis Francorum. Frankfurt, 1577
Gaguinus, Robertus. Rerum Gallicarum annales. Frankfurt, 1577
Gouthoeven, W. van. d'Oude chronycke ende historiën van Holland ... van nieus oversien ... met eenighe gheslacht-registeren ... door W. van Gouthoeven. Dordrecht, 1620 (bekend als `Divisiekroniek' van Cornelius Aurelius, 1e dr. 1517)
Gramaye, Jean Baptiste. Antiquitates illustrissimi ducatus Brabantiae. Brussel, 1610
Gramaye, Jean Baptiste. Taxandria, in qua antiquitates et decora regionum. Brussel, 1610
Guagninus, Alexander. Rerum Polonicarum tomi tres. Frankfurt, 1584
Guicciardini, Lodovico. Beschryvinghe van alle de Nederlanden. Amsterdam, 1612
Heda, Wilhelmus. Historia episcoporum Trajectensium. Franeker, 1612
Hortensius, Lambertus. Secessionum civilium Ultraiectinarum et bellorum ab anno 24 supra 1500 usque ad translationem episcopatus ad Burgundos. Utrecht, 1547
Meyerus, Jacobus. Annales Flandriae [1477-1617], voortgezet door Philippus Meyerus
Molanus, Johannes. Usuardi martyrologium (etc.). Leuven, 1573
Molanus, Joannes. De canonicis libri tres. Keulen, 1587 (Leuven, 1635)
Pighius, Stephanus Vinandus. Hercules Prodicius. Antwerpen, 1587
Placentius, Joannes. Catalogus omnium antistitum Tungarorum, Traiectensium ac Leodiorum. Antwerpen, [1529]
Sanderus, Antonius. De Gandavensibus eruditionis fama claris. Antwerpen, 1624 (gebonden achter zijn De scriptoribus)
Scaliger, Josephus Justus. Catalecta Virgilii et aliorum poëtarum Latinorum veterum poëmatia. Leiden, 1617
Sigebertus Gemblacensis. Catalogus de viris illustribus (ed. Robert Witte, Bern, 1974)
Verwijzingen naar handschriften
Handschriften van Buchelius
Adversaria de epitaphiis et sepulchris, de templis antiquis (UB Utrecht, ms. 841)
Genealogiëen van meest Utrechtse families (UB Utrecht, ms. 8 F 31)
Genealogische kwartieren (KB Den Haag, ms. 78 F 12)
Andere handschriften
Extra[cta?] vol. 5 vind.
Liber albus, (met Register)
Liber ceruleus
Liber B, D, E, F.
Liber Ø (`Liber obitorum'?)
Liber pergamenus sancti Salvatoris
Liber sanctae Mariae
Annales Alberti Magni
Annales Leodienses
Annales vulgares
Annales vulgari lingua
Verwijzing in 19e eeuwe hand op pag. 157
Hangest d'Yvoy van Mijdrecht, M.L. van, Liber epitaphiorum (ca. 1783), ms. (HUA, bibliotheek: IX D 22)
Literatuur
Akerlaken A.M. van. De Pieterskerk te Utrecht: de best bewaarde vroeg-Romaanse zuilenbasiliek in Nederland. 4e dr. [Utrecht, 1954]
Andries, J.C. e.a.. Samuel Muller: gemeentearchivaris van Utrecht 1874-1918. Utrecht, 1974
Arkenbout, A.A. Frank van Borselen ca. 1400-1470: het dagelijkse leven op zijn hoven in Zeeland en het Maasmondgebied. Rotterdam, 1994
Arnold, U. e.a. Ridders en priesters: acht eeuwen Duitse Orde in Noordwest-Europa. [Turnhout], 1992
Asperen de Boer, J.R.J. van, Molly A. Faries e.a. Jan van Scorel in Utrecht: altaarstukken en schilderijen omstreeks 1540: documenten: technisch onderzoek. Utrecht, 1977
Beresteyn, E.A. van. `De grafzerken in het transept van de Domkerk,' in: Jaarboek Oud-Utrecht, 1927, 72-87
Beresteyn, E.A. van. Geschiedenis der Johanniter-orde in Nederland tot 1795. 's Gravenhage, 1934
Bergh-Hoogterp, L.E. van den. `Elias en Willem Scerpsweert,' in: Utrechtse biografieën, dl.2. Amsterdam/Utrecht, [1995] 159-164
Bloys van Treslong Prins, P.C. Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Utrecht. Utrecht, 1919
Bogaers, Llewellyn. `De religieuze gedrevenheid van Dirck Weyman in het licht van de lotgevallen van een Utrechtse glasmakersfamilie in de zestiende eeuw,' in: Jaarboek Oud-Utrecht, 1993, 67-116 Bogaers, Llewellyn. `De manifestatie van nieuwe rijken in laatmiddeleeuws Utrecht: de korenkopers Ansem Salm en Jan Dircksz (Block?),' in: De Nederlandsche Leeuw, 118 (2001) kol.65-91
Boom, A. van der. Monumentale glasschilderkunst in Nederland, dl. 1. 's-Gravenhage, 1940
Borst, P. e.a. Graven en begraven in de Dom van Utrecht. Bunnik, 1997
Broer, Charlotte J.C. Uniek in de stad : de oudste geschiedenis van de kloostergemeenschap op de Hohorst bij Amersfoort, sinds 1050 de Sint-Paulusabdij in Utrecht ¼. Utrecht, 2000
Brom, G., en L.A. van Langeraad, ed. `Diarium' van Arend van Buchell. Amsterdam, 1907
Buchelius. Traiecti Batavorum descriptio, zie: Muller Fz., 1906 (1)
Buchelius. Diarium, zie: Brom en Van Langeraad, 1907
Buchelius. Res Pictoriae, zie: Hoogewerff en Van Regteren Altena, 1928
Buchelius. Notae Quotidianae, zie: Van Campen, 1940
Bueren, Truus van. `Zorg voor het hier en het hiernamaals. De functie van memorietafels in het (aarts)bisdom Utrecht in de middeleeuwen,' in: De Nederlandsche Leeuw, 115 (1998) kol.153-191 Bueren, Truus van. Leven na de dood: gedenken in de late Middeleeuwen. Turnhout, 1999
Burgers, M.D., G.M.J. Engelbregt e.a. Utrecht en zijn middeleeuwse kerken. Utrecht, 1981
Burman, Caspar. Traiectum eruditum. Utrecht, 1738
Campen, J.W.C. van, ed. `Notae Quotidianae' van Aernout van Buchell. Utrecht, 1940
Campen, J.W.C. van. `Aernout van Buchells aantekeningen over Beusichem, Zoelmond en Buren,' in: Gelre, 62 (1965-1967) 262-267
Campen, J.W.C. van. `Stichting en status van het Wittevrouwenklooster te Utrecht,' in: Archief voor de geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland, 17 (1975) 101-130
Carasso-Kok, M. Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen: heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen [tot 1515]. 's-Gravenhage, 1981
`Ceremonies de l'Ordre de la Toison d' Or, tenues en la ville d' Utrecht par l' empereur Charles V,' in: Hermann Fillitz, red., Schatten van het Gulden Vlies. Brussel, 1987. Bijlage [p.43-47]
Defoer, H.L.M., en P. Dirkse. `Het grafmonument van Jan van Scorel,' in: Oud-Holland, 100 (1986) 171-196
Dekker, C. e.a., red. Geschiedenis van de provincie Utrecht, 3 dln. Utrecht, 1997
Dodt van Flensburg, J.J. `Aert van Eyck, lector quartae classis bij de Hieronymus-school te Utrecht,' in: Utrecht voorheen en thans, 2e serie, 3e jg. (1844) 145-154
Dodt van Flensburg, J.J. `Eenige minder bekende bijzonderheden aangaande Willem Veusels, deken van St. Pieter te Utrecht,' in: Utrecht voorheen en thans, 2e serie, 3e jg. (1846) 201-209
Doeleman, Frits. De heerschappij van de proost van Sint Jan in de middeleeuwen 1085-1594, Zutphen, 1982
Eerden, P.C. van der. `De tronie van Gaasbeek: portretten van Willem van Abcoude en Jacob van Gaasbeek,' in: Jaarboek Oud-Utrecht, 2001, 57-86
Erasmus, Desiderius. Opus epistolarum, ed. P.S. Allen and H.M. Allen, dl. 4. Oxford, 1922
Faries, Molly. `Jan van Scorel's clerical patronage,' in: Bollettino d'arte, Supplemento 100: Fiamminghi a Roma 1508-1608, 1997, 107-116
Fehrmann, C.N., m.m.v. J.W.C. Besemer. `De Utrechtse klokgieters en hun verwanten,' in: Klokken en klokkengieters: bijdragen tot de campanologie. [Z.pl.], 1963
Fehrmann, C.N. `Stephanus Winandus Pighius Campensis: een vermaarde 16e eeuwse Kamper humanist,' in: Kamper almanak, 1975-1976, 171-203
Feith, W.G. `Wapenboek der Friesch-Groningsche studentenvereeniging aan de Utrechtsche Hoogeschool, 1648-1656,' in: De Nederlandsche Leeuw, 42 (1924) kol. 98-104, 135-140
Gaasbeek, F.L. `Het dominicanessenklooster Maria Magdalena,' in M.A. van der Eerden-Vonk e.a., red., Wijk bij Duurstede 700 jaar stad: ruimtelijke structuur en bouwgeschiedenis. Hilversum, 2000, 247-266
Graesse, J.G.T., F. Benedict en H. Plechl. Orbis Latinus: Lexicon lateinischer geographischer Namen. Braunschweig, 1972
Groot, Arie de. `Beelden in de Dom van Utrecht in de zestiende eeuw,' in: Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek, 45 (1994) 38-97
Groot, Arie de. `Een droom van een Dom: de Dom van Adelbold II, bisschop van Utrecht. Kanttekeningen bij een reconstructie,' in: Jaarboek Oud-Utrecht, 1998, 5-44
Groot, Arie de, Geraldine van Heemstra, Liesbeth M. Helmus en Michiel C. Plomp. Pieter Saenredam, het Utrechtse werk: schilderijen en tekeningen van de 17de-eeuwse grootmeester van het perspectief. Utrecht, 2000
Grosheide, D., A.D.A. Monna en P.N.G. Pesch. Vier eeuwen Universiteitsbibliotheek Utrecht. Utrecht, 1986
Haslinghuis, E.J., en C.J.A.C. Peeters. De Dom van Utrecht. 's-Gravenhage, 1965
Haverkate, H.M., C.J. van der Peet en C.C.S. Wilmer. Een kerk van papier: de geschiedenis van de voormalige Mariakerk te Utrecht. Utrecht, 1985
Hoffman-Klerkx, E.L. Sprekende graven. Utrecht, 1987
Hofman, J.H. `Oud-munsterkerk te Utrecht,' in: Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 1 (1875), 337-385
Hofman, J.H. `Dr. E. van Engelen,' in: Utrechtsch Jaarboekje. 1902, 291-302
Hoogendijk, J.P.C. `Rouwborden in de provincie Utrecht,' in: De Nederlandsche Leeuw, 111 (1994) kol. 417-454 (hierin bijlage I `Verhandeling van Arnoldus van Buchell t.b.v. Adriaen Ploos over wapens en kwartieren,' kol. 433-435)
Hoogewerff, G.J., en J.Q. van Regteren Altena (uitg.) Arnoldus Buchelius `Res pictoriae': aanteekeningen over kunstenaars en kunstwerken, voorkomende in zijn Diarium, Res pictoriae, Notae quotidianae en Descriptio urbis Ultrajectinae (1583-1639). 's-Gravenhage, 1928
Hoven van Genderen, Bram van den. Het kapittel-generaal en de Staten van het Nedersticht in de 15e eeuw. Zutphen, 1987
Hoven van Genderen, Bram van den. `Willem Heda (ca. 1460-1525), kroniekschrijver, kanunnik en humanist,' in: Utrechtse biografieën, dl. 2. Amsterdam/Utrecht, [1995] 159-164
Hoven van Genderen, Bram van den. De heren van de Kerk : de kanunniken van Oudmunster te Utrecht in de late middeleeuwen. Zutphen, 1997
Hul, Dick van den. Klokkenkunst te Utrecht tot 1700. Utrecht, 1982
Jongkees, J.H. `Stephanus Winandus Pighius Campensis,' in: Mededelingen van het Ned. Hist. Instituut te Rome, reeks 3, dl. 8 (1954) 120-185
Klinckaert, Jan W. `Adriaen van Wesel and the sculpture of the Mariakerk in Utrecht,' in: Elisabeth de Bièvre (ed.), Utrecht: Britain and the Continent: archaeology, art and architecture. Leeds, 1996, 242-245
Klinckaert, Jan W. `Straf in beeld: beelden van rechtswege,' in: Madoc, 11 (1997), 83-87
Kohlbrugge, J.H.F. Uit de historie der familie Kol. Utrecht, 1936
`Koperen grafplaat in de Janskerk, Een', in: Nieuwsbrief Gemeentelijke Archief- en Fotodienst Utrecht, 1, nr. 3 (nov. 1990) 3
Langereis, Sandra. Geschiedenis als ambacht: oudheidkunde in de Gouden Eeuw: Arnoldus Buchelius en Petrus Scriverius. Hilversum, 2001
Luijt, Janjaap, en Maja Houtman. Personeel aan de Munt van Utrecht (1579-1806). Utrecht,1999
Meuwissen, Daantje. `So lange memorie van menschen kan gedencken': een onderzoek naar de functie van de portrettenreeks met de landcommandeurs van de Utrechtse Balije der Ridderlijke Duitsche Orde. Scriptie Rijksuniversiteit Utrecht, 1998
Molhuysen, P.C., en P.J. Blok (red.) Nieuw Nederlandsche biografisch woordenboek. Leiden, 1911-1937
Müter, H.M.J. `Gijsbertus Lap van Waveren: historicus te Utrecht, 1596-1647,' in: Archief voor de geschiedenis van de katholieke kerk in Nederland, 1 (1959) 169-239
Muller Fz., S. `Die S. Salvatorskirche in Utrecht: eine merowingische Kathedrale,' in: Westdeutsche Zeitschrift für Geschichte und Kunst, 16 (1897) 256-292
Muller Fz., S. `De St. Salvatorskerk te Utrecht: eene merovingische kathedraal', in: Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 25 (1898) 21-73
Muller Fz., S. , ed. `Buchelius, A., "Traiecti Batavorum descriptio",' in: Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap, 27 (1906) 131-268
Muller Fz., S. Catalogus van de bibliotheek over Utrecht. Utrecht, 1881 + Supplement, 1906
Muller Fz., S. De Dom van Utrecht: dertig platen met tekst. Utrecht, 1906
Muller Fz., S. Catalogus van de bij het Stadsarchief bewaarde archieven, dl. 1. Utrecht, 1913
Pauly, August. Real-Enzyklopädie der classischen Altertumswissenschaft. Stuttgart, 1839-1852
Pietersma, A. `Cornelis Booth (1605-1678): geneesheer, oudheidminnaar en burgemeester,' in: Utrechtse biografieën, dl. 1. Amsterdam/Utrecht, [1994] 26-30
Ploos van Amstel, J.J.A. `Adriaen Ploos van Amstel, 1585-1639: levensschets van een 17de eeuwse politicus,' in: Jaarboek Oud-Utrecht, 1980, 43-94
Pol, A.J.M. van. `Henrica van Erp (ca 1480-1548): abdis en schrijfster,' in: Utrechtse biografieën, dl. 3. Amsterdam/Utrecht, 1996, 45-49
Pollmann, Judith S. ‘Aernout van Buchel (1565-1641) oudheidminaar’’, in Utrechtse biografieën, dl. 1. Amsterdam/Utrecht, [1994] 35-40
Pollmann, Judith S. Een andere weg naar God: de reformatie van Arnoldus Buchelius (1565-1641). Amsterdam, 2000
Post, R.R. Geschiedenis der Utrechtsche bisschopsverkiezingen tot 1535. Utrecht, 1933
Putten, L.P. van, en A.V.A.P. Buiten, Anna van Rijn van Jutphaes: kroniek van een leven in het zestiende eeuwse dorp Jutphaes. Rotterdam, 1997
Rietstap, J.B. (Illustrations to) Armorial général. Londen, 1967
Schipperus, P.J. Buren en Oranje. Buren, 1962
Schoengen, Michael. Monasticon Batavum, 3 dln. Amsterdam, 1941-1942
Smit, Kees. `De kanonnen van Olivier van Noort,' in: Tijdschrift Oud-Utrecht, 71 (1998) 16-19
Spitzen, O.A. `Het grafschrift van proost Dirk van Wassenaer in de St. Janskerk te Utrecht,' in: Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 17 (1889) 307-333
Stedenspiegel. Den Haag, 1964
Sterk, J.J.B.M.M. `Johannes de Witt Stevenszoon,' in: Jaarboek Oud-Utrecht, 1974, 108-162
Sterk, J.J.B.M.M. Philips van Bourgondië (1465-1524), bisschop van Utrecht, als protagonist van de renaissance: zijn leven en maecenaat. Zutphen, 1980
Stöver, R.J. `De afmetingen van de Salvator- of Oudmunsterkerk in de afbeeldingen in de Monumenta van Van Buchel en in de Collectie Booth: toetsing en interpretatie aan de hand van opgravingsresultaten,' in: Bulletin KNOB, 93 (1994) 169-185
Stöver, R.J. De Salvator- of Oudmunsterkerk te Utrecht: stichtingsmonument van het bisdom Utrecht. Utrecht, 1997
Strubbe, Eg.I., en L. Voet. De chronologie van de Middeleeuwen en de moderne tijden in de Nederlanden. Antwerpen, 1960
Struick, J.E.A.L. Utrecht door de eeuwen heen. 4e dr. Utrecht, 1984
Suir, E.T. `Evert Zoudenbalch, domkanunnik te Utrecht in de tweede helft van de 15de eeuw,' in: Jaarboek Oud-Utrecht, 1977, 7-55
Tongerloo, Louise van. `Crabeth's, Egmond's en glazen voor de Catharijnekerk,' in: Maandblad Oud-Utrecht, 57 (1984) 1-8
Tongerloo, Louise van. `Vrouwenklooster: ontvangen glazen en verleende memories,' in: Maandblad Oud-Utrecht, 57 (1984), 37-39, 53-56
Tongerloo, Louise van. `Glasschenkingen van de Utrechtse kapittels. Een verkenning in relatiekaders,' in: Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek, 37 (1986) 151-174
Tongerloo, Louise van. `Dirk van Abcoude: leven tussen oud en nieuw in de zestiende eeuw,' in: Jaarboek Oud-Utrecht, 1994, 55-83
Ven, A.J. van de. `De zestien kwartieren van George van Egmond, bisschop van Utrecht,' in: Jaarboek Oud-Utrecht, 1959, 87-99
Vermaseren, B.A. `P.C. Bockenberg (1548-1617), historieschrijver der Staten van Holland,' in: Bijdragen en mededelingen van het Historisch Genootschap, 70 (1955) 1-81
Vey Mestdagh, J.H. de. De Utrechtse Balije der Duitse Orde: ruim 750 jaar geschiedenis van de Orde in de Nederlanden. Utrecht, 1988
Vlierden, Marieke van. Utrecht: een hemel op aarde. Zutphen, 1988
Vlierden, Marieke van. Willibrord en het begin van Nederland. Utrecht, 1995
Vliet, J. van der. `Jean Petit de Latre (grafschrift vroeger in de Buurkerk, enz.),' in: Tijdschrift van de Vereeniging voor Nederlandsche Muziekgeschiedenis, 5 (1895-1897) 143-145
Vliet, Kaj van. `Thomas Basin in Utrecht,' in: Jaarboek Oud-Utrecht, 1991, 59-92
Vries, M.H. de. `De Hanze-ramen in de Utrechtse parochiekerken,' in: Het vijf kerken restauratieplan, 1 (1973) 9-17
Water, Johan van de. Groot placaatboek bevattende alle de placaten der ... Staten 's Lands van Utrecht, mitsgaders van de ... Borgemeesteren en Vroedschap der stad Utrecht tot den jare 1728. Utrecht, 1729
Weijling, J.F.A.N. Bijdrage tot de geschiedenis van de wijbisschoppen van Utrecht tot 1580. Utrecht, 1951
Wijburg, W.A. `Sarcerius,' in: De Nederlandsche Leeuw, 108 (1991) kol. 231-236
Wildeman, M.G. `Grafschriften in de voormalige kapel van het Duitsche Huis te Utrecht' [naar een handschrift van W. van der Lely], in: De Wapenheraut, 7 (1903) 428-429
Wildeman, M.G. `Grafschriften uit kerken te Utrecht' [naar een handschrift van W. van der Lely], in: De Wapenheraut, 7 (1903), 517-529; 8 (1904), 39-40, 216-232; 9 (1905), 65-80, 217-225
Wolfs, S.P. Middeleeuwse dominicanenkloosters in Nederland: bijdrage tot een monasticon. Assen, 1984.
Colofon
Insrciptiones (UBU)
Monumenta Quaedam ( Tresoar)
Kenmerken
Categorie:
  • Zonder categorie
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS