Archieven Het Utrechts Archief Het Utrechts Archief

Uw zoekacties: Notariële akten
xNotariële akten

Algemeen
In dit zoekscherm is het mogelijk specifiek te zoeken op notariële akten in toegangen. Het betreft notariële akten in de toegangen:
- notariële archieven in de provincie Utrecht (1346) 1560-1895 (toegangsnr. 34-4)
Zoekscherm
Bij het zoeken zij op het volgende gewezen:
- indien het gerecht bij verhandeling van onroerend goed onvermeld bleef zijn er drie liggende streepjes gezet: ---
- bij de term object handelt het uitsluitend om onroerende goederen (waaronder ook schepen kunnen vallen)
- de namen van legatarissen zijn niet vermeld, tenzij het legaat iets uitzonderlijks betrof
- de namen van getuigen zijn niet opgenomen
- indien de spellingwijze van een naam van een der comparanten afwijkt van zoals die in de akte staat geschreven, volgt deze tussen ronde haken
- Tussen vierkante teksthaken is die informatie toegevoegd die niet in de akte staat, maar die op grond van andere bronnen ingewonnen is
- Een + voor een naam geeft aan dat de betreffende persoon overleden was op het moment dat de akte passeerde
- Een x voor een naam betekent dat de betreffende persoon gehuwd is en bij de handeling van de akte betrokken is. Indien dat laatste niet het geval is, is de echtelijke band aangegeven met: geh. met
- Als bij verwijzingen geen plaatsnaam is genoemd gaat het om Utrecht
- Uit de tijd dat opslagcapaciteit een factor van betekenis was dateert de regel dat men y typte voor een ij. Het vroegere systeem NotAris was daarop ingesteld. Recentelijk is de ij wel geschreven. Hiermee moet dus rekening worden gehouden bij het zoeken
Notariële akten
>
Zoektermen
 
 
 
 
 
 
Zoektermen: kelderman
244 zoekresultaten sorteren op:
weergave:
 
 
Pagina: 6
 
 
thumbnail
Notariële akteScheiding - van obligaties uit de nalatenschap van Geertruijda Alida de Leeuw, wed. Daniel van Henghel en van haar zuster Johanna Petronella de Leeuw, in leven wed. Melchior Bernard; Gerhard Ewoud de Leeuw en Coenraad Willem Kelderman, executeurs; Herman Esser, lieutenant
Datering:
00-00-1788
Aktenummer:
17
Datum:
00-00-1788
Soort akte:
Scheiding
Beginjaar:
1788
Notaris:
M. J. VAN BUUREN
Samenvatting:
van obligaties uit de nalatenschap van Geertruijda Alida de Leeuw, wed. Daniel van Henghel en van haar zuster Johanna Petronella de Leeuw, in leven wed. Melchior Bernard; Gerhard Ewoud de Leeuw en Coenraad Willem Kelderman, executeurs; Herman Esser, lieutenant
Eerste partij:
Dirk Warnard van Vloten
Eindjaar:
1788
Tweede partij:
Stephania Petronella de Maureguault
Michiel Bastiaanse
Arend Rutgers
Aktedatum:
00-00-1788
Verwijzingen:
overdracht d.d. 05-12-1787 voor notaris M.J. van Buuren; overdracht d.d. 12-09-1787 voor notaris M.J. van Buuren; procuratie d.d. 18-01-1788 voor scholtus en schepenen van Grave; testament d.d. 22-04-1775 voor notaris D.W. van Vloten; testament d.d. 05-10-1772 voor notaris D.W. van Vloten; overdracht d.d. 27-10-1786 ter momberkamer van Utrecht
Toegangsnummer:
34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
thumbnail
Notariële akteSchuldbekentenis
Datering:
21-11-1778
Aktenummer:
89
Datum:
21-11-1778
Soort akte:
Schuldbekentenis
Beginjaar:
1778
Notaris:
M. J. VAN BUUREN
Eindjaar:
1778
Aktedatum:
21-11-1778
Schuldeiser:
Adrianus Bemme
Schuldenaar:
Coenraad Willem Kelderman
Jan Cornelis de Cazenabe
Toegangsnummer:
34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
thumbnail
Notariële akteHuur en verhuur
Datering:
27-08-1785
Aktenummer:
22
Datum:
27-08-1785
Soort akte:
Huur en verhuur
Beginjaar:
1785
Notaris:
W. VOORSTEEGH
verhuurder:
Gerarda Alexandrina Kelderman
Eindjaar:
1785
Aktedatum:
27-08-1785
Object:
boerebruijkweer, bestaande in een huijzinge met erve, werff, thuijnen, berg en schuur, alsmede ca. 25 mergen 243 roeden weij- en hooijland; oz. Dijk of Heereweg
Huurder:
Jan van Blokland
Toegangsnummer:
34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
thumbnail
Notariële akteScheiding - van de boedel van + Geertruida Alida de Leeuw
Datering:
08-06-1776
Aktenummer:
73
Datum:
08-06-1776
Soort akte:
Scheiding
Eindjaar:
1776
Beginjaar:
1776
Samenvatting:
van de boedel van + Geertruida Alida de Leeuw
Gemachtigde:
Jan Moorland
Joan de Mauregnault
Eerste partij:
Gerard Ewoud de Leeuw, broer
Stephania Petronella de Mauregnault
Jan Hendrik Hofmeister
Coenraed Willem Kelderman
Daniel Pieter de Mauregnault
Alexander Gaspar de Mauregnault
Christiaen Cornelis de Mauregnault
Notaris:
D. W. VAN VLOTEN
Aktedatum:
08-06-1776
Verwijzingen:
procuraties d.d. 6-4-1776 voor notaris D.W. van Vloten
procuratie d.d. 19-9-1775 voor notaris A. Oudesluys te Zierikzee
procuratie d.d. 23-5-1776 voor notaris P.D. Santvoort te
's-Hertogenbosch
procuratie d.d. 19-5-1776 voor notaris J.S. Halffman te Veere
procuratie d.d. 7-10-1775 voor notaris M. Kier te Amsterdam
testament d.d. 22-4-1775 voor notaris D.W. van Vloten
codicil d.d. 25-5-1775 voor notaris D.W. van Vloten
executeursbenoeming d.d. 22-4-1775 voor notaris D.W. van Vloten
Bijzonderheden:
erfporties van Gerard Ewoud de Leeuw en van Stephania Petronella de
Mauregnault onder fideï-commissair verband
doctor Jacob Gysbert Woertman wordt gekwiteerd voor zyn
executeurschap
Toegangsnummer:
34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:
U247a015 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal)  
U kunt dit stuk raadplegen in de studiezaal van Het Utrechts Archief.
U heeft daarvoor de volgende gegevens nodig:
Toegangsnummer: 34-4
Inventarisnummer: U247a015

Aanvragen:
U kunt dit stuk online aanvragen via de website van Het Utrechts Archief.
]
 
 
 
Pagina: 6
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS