Archieven Het Utrechts Archief Het Utrechts Archief

Uw zoekacties: Notariële akten
xNotariële akten

Algemeen
In dit zoekscherm is het mogelijk specifiek te zoeken op notariële akten in toegangen. Het betreft notariële akten in de toegangen:
- notariële archieven in de provincie Utrecht (1346) 1560-1895 (toegangsnr. 34-4)
Zoekscherm
Bij het zoeken zij op het volgende gewezen:
- indien het gerecht bij verhandeling van onroerend goed onvermeld bleef zijn er drie liggende streepjes gezet: ---
- bij de term object handelt het uitsluitend om onroerende goederen (waaronder ook schepen kunnen vallen)
- de namen van legatarissen zijn niet vermeld, tenzij het legaat iets uitzonderlijks betrof
- de namen van getuigen zijn niet opgenomen
- indien de spellingwijze van een naam van een der comparanten afwijkt van zoals die in de akte staat geschreven, volgt deze tussen ronde haken
- Tussen vierkante teksthaken is die informatie toegevoegd die niet in de akte staat, maar die op grond van andere bronnen ingewonnen is
- Een + voor een naam geeft aan dat de betreffende persoon overleden was op het moment dat de akte passeerde
- Een x voor een naam betekent dat de betreffende persoon gehuwd is en bij de handeling van de akte betrokken is. Indien dat laatste niet het geval is, is de echtelijke band aangegeven met: geh. met
- Als bij verwijzingen geen plaatsnaam is genoemd gaat het om Utrecht
- Uit de tijd dat opslagcapaciteit een factor van betekenis was dateert de regel dat men y typte voor een ij. Het vroegere systeem NotAris was daarop ingesteld. Recentelijk is de ij wel geschreven. Hiermee moet dus rekening worden gehouden bij het zoeken
Notariële akten
>
Zoektermen
 
 
 
 
 
 
Zoektermen: kelderman
244 zoekresultaten sorteren op:
weergave:
 
 
Pagina: 7
 
 
thumbnail
Notariële akteScheiding - van de boedel van + Johanna Petronella de Leeuw
Datering:
06-06-1776
Aktenummer:
72
Datum:
06-06-1776
Soort akte:
Scheiding
Beginjaar:
1776
Eindjaar:
1776
Gemachtigde:
Joan de Mauregnault
Executeur testamentair:
Jacob Gysbert Woertman
Eerste partij:
Gerard Ewoud de Leeuw
boedel + Geertruyda Alida de Leeuw, wed. Daniel van Henghel,
zuster
4 minderjarige kinderen + Johanna Maria Immens, by
Jacob Eilbrecht
Theodora Petronella Immens
Anthony Boogaard
Christiaan Blom
Gerard Ewoud Immens, minderjarig
Jan Moorland
Stephania Petronella de Mauregnault, dochter
Jan Hendrik Hofmeister
Coenraad Willem Kelderman
Daniel Pieter de Mauregnault, zoon
Alexander Gaspar de Mauregnault, zoon
Christiaen Cornelis de Mauregnault, zoon
Notaris:
D. W. VAN VLOTEN
Samenvatting:
van de boedel van + Johanna Petronella de Leeuw
Aktedatum:
06-06-1776
Verwijzingen:
executeursbenoeming d.d. 22-4-1775 voor notaris D.W. van Vloten
procuraties d.d. 6-4-1776 voor notaris D.W. van Vloten
procuratie d.d. 14-8-1775 voor notaris A. Oudesluys te Zierikzee
procuratie d.d. 23-5-1776 voor notaris P.D. Santvoort te
's-Hertogenbosch
procuratie d.d. 19-5-1776 voor notaris J.S. Halffman te Veere
procuratie d.d. 7-10-1775 voor notaris M. Kier te Amsterdam
testament d.d. 5-10-1772 voor notaris D.W. van Vloten
Bijzonderheden:
+ Daniel van Henghel in leven fiscaal independent van
Kaap de Goede Hoop
Gerard Ewoud de Leeuw en Coenraad Willem Kelderman worden gekwiteerd
voor hun executeurschap
Jacob Eilbrecht secretaris van politie op Bengalen
Toegangsnummer:
34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:
U247a015 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal)  
U kunt dit stuk raadplegen in de studiezaal van Het Utrechts Archief.
U heeft daarvoor de volgende gegevens nodig:
Toegangsnummer: 34-4
Inventarisnummer: U247a015

Aanvragen:
U kunt dit stuk online aanvragen via de website van Het Utrechts Archief.
]
 
 
 
 
 
thumbnail
Notariële akteOverdracht - 2 obligaties van respectievelyk f.1400,- en f.2500,-, beide ten laste
van de provincie Utrecht
Datering:
15-05-1776
Aktenummer:
59
Datum:
15-05-1776
Soort akte:
Overdracht
Overdrager:
Laurens van Heyningen
Eindjaar:
1776
Beginjaar:
1776
Samenvatting:
2 obligaties van respectievelyk f.1400,- en f.2500,-, beide ten laste
van de provincie Utrecht
Voogd:
Gerard Ewoud de Leeuw
Coenraed Willem Kelderman
Ontvanger:
de 3 minderjarige kinderen van Stephania Petronella de Mauregnault,
wed. Abraham Thomas van Boudyk Immens
Notaris:
D. W. VAN VLOTEN
Aktedatum:
15-05-1776
Verwijzingen:
overdrachten d.d. 15-6-1729 voor notaris H. Dons
Toegangsnummer:
34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:
U247a015 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal)  
U kunt dit stuk raadplegen in de studiezaal van Het Utrechts Archief.
U heeft daarvoor de volgende gegevens nodig:
Toegangsnummer: 34-4
Inventarisnummer: U247a015

Aanvragen:
U kunt dit stuk online aanvragen via de website van Het Utrechts Archief.
]
 
 
 
 
 
thumbnail
Notariële akteProcuratie - om, na scheiding van de boedel, hun aandeel in de nalatenschap van
Geertruida Alida de Leeuw, weduwe van Daniel van Henghel, in
ontvangst te nemen en zyn aandeel over te geven aan
Gerard Ewoud de Leeuw te Amsterdam en haar aandeel aan de
momberkamer te Utrecht
Datering:
06-04-1776
Aktenummer:
43
Datum:
06-04-1776
Soort akte:
Procuratie
Beginjaar:
1776
Notaris:
D. W. VAN VLOTEN
Samenvatting:
om, na scheiding van de boedel, hun aandeel in de nalatenschap van
Geertruida Alida de Leeuw, weduwe van Daniel van Henghel, in
ontvangst te nemen en zyn aandeel over te geven aan
Gerard Ewoud de Leeuw te Amsterdam en haar aandeel aan de
momberkamer te Utrecht
Geconstitueerde:
Coenraed Willem Kelderman
Constituant:
Christiaen Cornelis de Mauregnault
Stephania Petronella de Mauregnault
Eindjaar:
1776
Aktedatum:
06-04-1776
Verwijzingen:
procuratie d.d. 19-9-1775 voor notaris A. Oudesluys te Zierikzee
Toegangsnummer:
34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:
U247a015 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal)  
U kunt dit stuk raadplegen in de studiezaal van Het Utrechts Archief.
U heeft daarvoor de volgende gegevens nodig:
Toegangsnummer: 34-4
Inventarisnummer: U247a015

Aanvragen:
U kunt dit stuk online aanvragen via de website van Het Utrechts Archief.
]
 
 
 
 
 
thumbnail
Notariële akteProcuratie - om de boedel te scheiden, erfporties in ontvangst te nemen en zyn erf-
portie over te geven aan Coenraed Willem Kelderman te Utrecht
en haar erfportie aan Gerard Ewoud de Leeuw
Datering:
06-04-1776
Aktenummer:
42
Datum:
06-04-1776
Soort akte:
Procuratie
Beginjaar:
1776
Notaris:
D. W. VAN VLOTEN
Samenvatting:
om de boedel te scheiden, erfporties in ontvangst te nemen en zyn erf-
portie over te geven aan Coenraed Willem Kelderman te Utrecht
en haar erfportie aan Gerard Ewoud de Leeuw
Geconstitueerde:
Jan Moorland
Constituant:
Christiaen Cornelis de Mauregnault
Stephania Petronella de Mauregnault
Eindjaar:
1776
Aktedatum:
06-04-1776
Verwijzingen:
procuratie d.d. 14-8-1775 voor notaris A. Oudesluys te Zierikzee
Toegangsnummer:
34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:
U247a015 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal)  
U kunt dit stuk raadplegen in de studiezaal van Het Utrechts Archief.
U heeft daarvoor de volgende gegevens nodig:
Toegangsnummer: 34-4
Inventarisnummer: U247a015

Aanvragen:
U kunt dit stuk online aanvragen via de website van Het Utrechts Archief.
]
 
 
 
Pagina: 7
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS