Archieven Het Utrechts Archief Het Utrechts Archief

Uw zoekacties: Notariële akten

Notariële akten

Algemeen

De notariële archieven van de stad Utrecht van 1560 tot aan 1811 zijn grotendeels gedigitaliseerd en online te bekijken én te downloaden. Hier kunt u specifiek zoeken op deze notariële akten van de stad Utrecht. 

Zoektips

  • Wanneer het gerecht bij verhandeling van onroerend goed onvermeld bleef, zijn drie liggende streepjes ingevoerd: ---
  • Bij de term ‘object’ gaat het om onroerende goederen (en in sommige gevallen om schepen, want voor schepen bestond geen apart invoerveld)
  • Namen van legatarissen zijn in het verleden alleen opgenomen als het legaat onroerend goed betrof of iets heel bijzonders.
  • Namen van getuigen zijn oorspronkelijk niet opgenomen. Recentere invoer bevat namen van getuigen wel indien deze in relatie stonden tot de comparanten.
  • Tussen vierkante teksthaken geplaatste gegevens betreft informatie afkomstig uit een andere bron dan de akte zelf.
  • Een + voor de naam geeft aan dat de betreffende persoon overleden was.
  • Een x voor de naam geeft aan dat de betreffende persoon als gehuwde actief betrokken is bij de rechtshandeling. In tegenstelling tot een gehuwd persoon waarvoor ‘geh. met’ staat.
  • Als bij verwijzingen naar andere rechtshandelingen geen plaatsnaam is vermeld, gaat het om Utrecht. (Dit is bedacht in een tijd dat men vreesde dat de toenmalige database overvol zou raken)
  • In het verleden werd de ‘ij’ als een ‘y’ ingevoerd. Wanneer gezocht wordt op een naam die een ‘ij’ bevat, is het daarom aan te raden ook op de y-variant te zoeken. (Ook deze regel werd ingegeven door de vrees voor een overvolle database: een ‘y’ is één letter minder belastend dan een ‘ij’.)

Periode
De getoonde kalender is gebaseerd op de Gregoriaanse tijdrekening. Utrecht stapte op 30 november 1700 over van de Juliaanse kalender (‘oude stijl’) naar de nieuwe stijl van de Gregoriaanse kalender.  Met als gevolg dat op 30 november 12 december volgde. De getoonde kalender bij "periode" geeft dus alleen vanaf 12 december 1700 de juiste koppeling van datum en dag.  

beacon
11 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 
 
Erfgoedstuk
Notariële akte
Koop en verkoop
Datering:
05-03-1698
Soort akte:
Koop en verkoop
Verkoper:
Justus Wttenes
Koper:
Frederick van Isendoorn
Onroerend goed:
3 cameren; nz Langh Rosendael
Bijzonderheden:
Justus Wttenes is uitlandig
niet gepasseerd
Verwijzingen:
procuratie d.d. 21-11-1695 voor notaris Th. Vosch van Ave-
saet
Notaris:
F. VAN MERKERCK
Toegangsnummer:
34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:
620
Aktenummer:
135-1
Oud nummer:
U077a007
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Notariële akte
Codicil
Datering:
13-04-1787
Soort akte:
Codicil
Samenvatting:
diverse legaten
Eerste partij:
Maria Verkamer, eerder wed. Jacob van Rosendaal
Bijzonderheden:
met benoeming van Justus Verkamer, broer, en
Theodoir van Zeller, behuwdzoon, beiden wonend te Rotterdam,
tot voogden
Notaris:
J. DE CLEFAY
Toegangsnummer:
34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:
Aktenummer:
16
Oud nummer:
U237a009
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Notariële akte
Toestemming
Datering:
22-06-1780
Soort akte:
Toestemming
Samenvatting:
tot huwelyk met Alida Maria Udeman, woonachtig te Amsterdam
Ontvanger:
Justus van Rosendaal, zoon
Verlener:
Maria Verkamer, eerder wed. Jacob van Rosendaal
Bijzonderheden:
Jacob van Rosendaal en Cornelis Boes in leven beiden
medicine doctor
Notaris:
J. DE CLEFAY
Toegangsnummer:
34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:
Aktenummer:
215
Oud nummer:
U237a007
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Notariële akte
Testament
Datering:
19-03-1768
Soort akte:
Testament
Testateur:
Cornelis Boes
Erfgenaam:
zyn vrouw
Bijzonderheden:
indien géén kinderen uit dit huwelyk worden nagelaten
by nalaten kinderen: inntitutie op de kinderen en legaat f 10.000,- en
lyftocht aan zyn vrouw
met benoeming van broer Gerardus Boes, Justus Verkamer en
Johan Heydendaal, advocaat hof van Utrecht, tot voogden
Jacob van Roosendaal in leven medicine doctor te Utrecht
Verwijzingen:
huwelykse voorwaarden d.d. 3-10-1767 voor notaris J. de Clefay
Notaris:
J. DE CLEFAY
Toegangsnummer:
34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:
Aktenummer:
148-1
Oud nummer:
U237a004
 
 
 
chat loading...