Archieven Het Utrechts Archief Het Utrechts Archief

Uw zoekacties: Notariële akten
xNotariële akten

Algemeen
In dit zoekscherm is het mogelijk specifiek te zoeken op notariële akten in toegangen. Het betreft notariële akten in de toegangen:
- notariële archieven in de provincie Utrecht (1346) 1560-1895 (toegangsnr. 34-4)
Zoekscherm
Bij het zoeken zij op het volgende gewezen:
- indien het gerecht bij verhandeling van onroerend goed onvermeld bleef zijn er drie liggende streepjes gezet: ---
- bij de term object handelt het uitsluitend om onroerende goederen (waaronder ook schepen kunnen vallen)
- de namen van legatarissen zijn niet vermeld, tenzij het legaat iets uitzonderlijks betrof
- de namen van getuigen zijn niet opgenomen
- indien de spellingwijze van een naam van een der comparanten afwijkt van zoals die in de akte staat geschreven, volgt deze tussen ronde haken
- Tussen vierkante teksthaken is die informatie toegevoegd die niet in de akte staat, maar die op grond van andere bronnen ingewonnen is
- Een + voor een naam geeft aan dat de betreffende persoon overleden was op het moment dat de akte passeerde
- Een x voor een naam betekent dat de betreffende persoon gehuwd is en bij de handeling van de akte betrokken is. Indien dat laatste niet het geval is, is de echtelijke band aangegeven met: geh. met
- Als bij verwijzingen geen plaatsnaam is genoemd gaat het om Utrecht
- Uit de tijd dat opslagcapaciteit een factor van betekenis was dateert de regel dat men y typte voor een ij. Het vroegere systeem NotAris was daarop ingesteld. Recentelijk is de ij wel geschreven. Hiermee moet dus rekening worden gehouden bij het zoeken
Notariële akten
>
Zoektermen
 
 
 
 
 
 
Zoektermen: westraven
93 zoekresultaten sorteren op:
weergave:
 
 
Pagina: 20
 
 
thumbnail
Notariële akteOvereenkomst - omtrent de scheiding van hun lieder wederzijdse boomgaarden, waarbij beide partijen enige voeten grond van hun beider boomgaarden zullen afstaan ten behoeve van een doornhaag en een drinkput
Datering:
05-06-1790
Aktenummer:
70
Datum:
05-06-1790
Soort akte:
Overeenkomst
Beginjaar:
1790
Samenvatting:
omtrent de scheiding van hun lieder wederzijdse boomgaarden, waarbij beide partijen enige voeten grond van hun beider boomgaarden zullen afstaan ten behoeve van een doornhaag en een drinkput
Eerste partij:
Bart van Baalen
Notaris:
W. VOORSTEEGH
Eindjaar:
1790
Tweede partij:
Jan Jacob van Westreenen
Anthonij van Koten
Bijzonderheden:
Bart van Baalen is eigenaar van 2 mergen boomgaard gelegen langs den Biezenweg op den Hoogenwaard onder Hagestijn; Jan Jacob van Westraven en Anthonij van Koten zijn eigenaars van 2 1/2 mergen boomgaard gelegen op den Hogenwaard onder Hagestijn, nw: de Hogewaardseweg, zw: de boomgaard van eerste partij
Toegangsnummer:
34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
thumbnail
Notariële akteTestament
Datering:
20-10-1791
Aktenummer:
81
Datum:
20-10-1791
Soort akte:
Testament
Notaris:
H. N. SCHALKWYK A VELDEN
Personen:
Testateur: Jan Everard Versteeg
Erfgenaam: Johannes Borski, neef, zoon van + Hermanus Borski en Willemina Elizabeth Versteeg
Erfgenaam: 6 kinderen van + Jacoba Versteeg uit huwelyken met Johannes Nagtglas en Jacobus Johannes Ravesteyn
Aktedatum:
20-10-1791
Bijzonderheden:
neef Jan Everard Ravesteyn mag houtzaagmolen Den Ouden Keyzer in Westraven met huizen en land, het door hem bewoonde huis Den Hollandschen Daalder aan de westzyde van Oudegracht te Utrecht en stal en woningen in de Geertesteeg aannemen voor f 23.000-0-0 op voorwaarde dat hy de blinde vrouw N.N. de Leeuw een van de woningen levenslang gratis laat blyven bewonen en haar f 6-0-0 per jaar betaalt
Toegangsnummer:
34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:
U242a021 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal)  
U kunt dit stuk raadplegen in de studiezaal van Het Utrechts Archief.
U heeft daarvoor de volgende gegevens nodig:
Toegangsnummer: 34-4
Inventarisnummer: U242a021

Aanvragen:
U kunt dit stuk online aanvragen via de website van Het Utrechts Archief.
]
 
 
 
 
 
thumbnail
Notariële akteScheiding
Aktenummer:
23
Datum:
05-03-1792
Soort akte:
Scheiding
Notaris:
C. DE WIJS
Personen:
De (klein)kinderen en erven van + Hermannus van Vianen:
Eerste Partij: Barthold Baron de Geer
Kinderen van + Magdalena Theodora van Vianen en Steven Carel van Muyden:
Eerste Partij: Jacob Evert van Muyden
Eerste Partij: Harmannus Theodorus van Muyden
Voogd: Steven Carel van Muyden, vader
Voogd: Everard Kol
Onroerend goed:
3 1/2 mergen weiland - naar Jacoba Gysberta Beatrix van Vianen -; Voordorpsendyk of Heerenweg
3 mergen 42 roeden weiland; Heerenweg
4 1/2 mergen en nog 2 mergen zo bouw- als weiland - naar Jacob Evert van Muyden en Hermannus Theodorus van Muyden -;
Verwijzingen:
testament d.d. 23-10-1766 voor notaris Hendrik van Dam superscriptie d.d. 31-3-1784 voor notaris C. de Wys codicil d.d. 24-7-1785 voor notaris C. de Wys codicil d.d. 8-5-1789 voor notaris C. de Wys akte d.d. 6-11-1791 voor notaris C. de Wys plecht d.d. 22-8-1772 voor gerecht van Hoog-, Laag- en Westraven plecht d.d. 8-6-1784 voor gerecht van Zuilen plecht d.d. 7-6-1770 voor gerecht van Wittevrouwen plecht d.d. 24-7-1779 voor gerecht van Wittevrouwen plecht d.d. 5-5-1772 voor gerecht van Benschop plecht d.d. 4-11-1732 voor gerecht van Utrecht plecht d.d. 22-11-1740 voor gerecht van Utrecht plecht d.d. 13-11-1770 voor gerecht van Utrecht plecht d.d. 28-8-1723 voor gerecht van Westbroek schuldbekentenis d.d. 28-4-1787 voor notaris H. van Vloten
Bijzonderheden:
Hermannus van Vianen, in leven oud- raadsheer hof van Utrecht
eerstgenoemd perceel is leenroerig aan huis Zuilen
Toegangsnummer:
34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:
U256c029 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal)  
U kunt dit stuk raadplegen in de studiezaal van Het Utrechts Archief.
U heeft daarvoor de volgende gegevens nodig:
Toegangsnummer: 34-4
Inventarisnummer: U256c029

Aanvragen:
U kunt dit stuk online aanvragen via de website van Het Utrechts Archief.
]
 
 
 
 
 
thumbnail
Notariële akteTestament
Aktenummer:
6
Datum:
17-03-1795
Soort akte:
Testament
Personen:
Testateur: Jan Everard Versteeg
Erfgenaam: Johannes Borski, zoon van + Willemina Elisabeth Versteeg, zuster, en Hermanus Borski
Kinderen van + Jacoba Versteeg en Jacobus Johannes Ravesteyn:
Erfgenaam: Jan Everard Ravesteyn
Erfgenaam: Henricus Ravesteyn
Erfgenaam: Willem Leonard Ravesteyn
Erfgenaam: Henrietta Ravesteyn
Erfgenaam: Willemina Elizabeth Ravesteyn
Kinderen van Hendrik Nagtglas Versteeg:
Erfgenaam: Johanna Everdina Nagtglas c.s.
Notaris:
H. N. SCHALKWYK A VELDEN
Verwijzingen:
testament d.d. 20-10-1791 voor notaris H.N. van Schalkwyk à Velden codicil d.d. 16-7-1792 voor notaris H.N. van Schalkwyk à Velden
Bijzonderheden:
Jan Everard Ravesteyn mag houtzaagmolen Den Ouden Kyser met
herenhuis c.a. en land in Westraven, huis Den
Hollandsche Daalder aan de westzyde van de Oudegracht, stal in
de Geertesteeg en 3 woningen aannemen voor 23000-0-0-; hy moet de
blinde vrouw NN de Leeuw in een van de kameren gratis laten blyven
wonen en haar jaarlyks f 6-0-0 betalen;
2 huizen ten zuiden van Den Hollandsche Daalder mogen door hem worden
aangenomen tegen taxatiewaarde
Toegangsnummer:
34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:
U242a023 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal)  
U kunt dit stuk raadplegen in de studiezaal van Het Utrechts Archief.
U heeft daarvoor de volgende gegevens nodig:
Toegangsnummer: 34-4
Inventarisnummer: U242a023

Aanvragen:
U kunt dit stuk online aanvragen via de website van Het Utrechts Archief.
]
 
 
 
Pagina: 20
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS