Archieven Het Utrechts Archief Het Utrechts Archief

Uw zoekacties: Testament
Notariële akten

Algemeen

De notariële archieven van de stad Utrecht van 1560 tot aan 1811 zijn grotendeels gedigitaliseerd en online te bekijken én te downloaden. Hier kunt u specifiek zoeken op deze notariële akten van de stad Utrecht. 

Zoektips

  • Wanneer het gerecht bij verhandeling van onroerend goed onvermeld bleef, zijn drie liggende streepjes ingevoerd: ---
  • Bij de term ‘object’ gaat het om onroerende goederen (en in sommige gevallen om schepen, want voor schepen bestond geen apart invoerveld)
  • Namen van legatarissen zijn in het verleden alleen opgenomen als het legaat onroerend goed betrof of iets heel bijzonders.
  • Namen van getuigen zijn oorspronkelijk niet opgenomen. Recentere invoer bevat namen van getuigen wel indien deze in relatie stonden tot de comparanten.
  • Tussen vierkante teksthaken geplaatste gegevens betreft informatie afkomstig uit een andere bron dan de akte zelf.
  • Een + voor de naam geeft aan dat de betreffende persoon overleden was.
  • Een x voor de naam geeft aan dat de betreffende persoon als gehuwde actief betrokken is bij de rechtshandeling. In tegenstelling tot een gehuwd persoon waarvoor ‘geh. met’ staat.
  • Als bij verwijzingen naar andere rechtshandelingen geen plaatsnaam is vermeld, gaat het om Utrecht. (Dit is bedacht in een tijd dat men vreesde dat de toenmalige database overvol zou raken)
  • In het verleden werd de ‘ij’ als een ‘y’ ingevoerd. Wanneer gezocht wordt op een naam die een ‘ij’ bevat, is het daarom aan te raden ook op de y-variant te zoeken. (Ook deze regel werd ingegeven door de vrees voor een overvolle database: een ‘y’ is één letter minder belastend dan een ‘ij’.)

Periode
De getoonde kalender is gebaseerd op de Gregoriaanse tijdrekening. Utrecht stapte op 30 november 1700 over van de Juliaanse kalender (‘oude stijl’) naar de nieuwe stijl van de Gregoriaanse kalender.  Met als gevolg dat op 30 november 12 december volgde. De getoonde kalender bij "periode" geeft dus alleen vanaf 12 december 1700 de juiste koppeling van datum en dag.  

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Notariële akte
Testament
Datering:
24-08-1774
Soort akte:
Testament
Testateur:
Claas Dirkse Drost geh. met Hendrikje Leendertse Schipper  
Erfgenaam:
kinderen van + Cornelis Drost, halfbroer:  
Dirk Cornelisse Drost  
kinderen van + Cornelis van Ee en Adriaantje Drost, zuster  
kinderen van Gerrit Jacobse van der Wild en Aagje Drost,
halfzuster  
Onroerend goed:
huysinge en erve c.a., groot 200 roeden - naar Dirk Cornelisse Drost -;  
camp weyland, groot 2 mergen; wz Middelwetering  
perceel lands, groot 2 mergen, waaronder 36 roeden houtland;  
2 't eynde malkander leggende percelen water en landt, waarvan één
verongeldende voor 100 roeden;  
perceel water en land, verongeldende voor 100 roeden;  
perceel weyland, groot 3 1/2 mergen;  
Bijzonderheden:
vererving hoofd voor hoofd;
laatste 4 percelen ter keuze aan Dirk Cornelisse Drost en op de lasten
daarbij vermeld;
met benoeming van Jan Houtman en Claas van Ligtenberg, beiden schepen van Breukeleveen, tot executeurs en voogden;
ook vermeld: testateurs halfzuster Weijntje Drost, echtgenote van Willem Vogel
Verwijzingen:
huwelijkse voorwaarden d.d. 21-10-1763 voor notaris B. Sluyterman
Notaris:
C. MOM
Toegangsnummer:
34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:
Aktenummer:
32
Oud nummer:
U268a003