Archieven Het Utrechts Archief Het Utrechts Archief

Uw zoekacties: Notariële akten
Notariële akten

Algemeen

De notariële archieven van de stad Utrecht van 1560 tot aan 1811 zijn grotendeels gedigitaliseerd en online te bekijken én te downloaden. Hier kunt u specifiek zoeken op deze notariële akten van de stad Utrecht. 

Zoektips

  • Wanneer het gerecht bij verhandeling van onroerend goed onvermeld bleef, zijn drie liggende streepjes ingevoerd: ---
  • Bij de term ‘object’ gaat het om onroerende goederen (en in sommige gevallen om schepen, want voor schepen bestond geen apart invoerveld)
  • Namen van legatarissen zijn in het verleden alleen opgenomen als het legaat onroerend goed betrof of iets heel bijzonders.
  • Namen van getuigen zijn oorspronkelijk niet opgenomen. Recentere invoer bevat namen van getuigen wel indien deze in relatie stonden tot de comparanten.
  • Tussen vierkante teksthaken geplaatste gegevens betreft informatie afkomstig uit een andere bron dan de akte zelf.
  • Een + voor de naam geeft aan dat de betreffende persoon overleden was.
  • Een x voor de naam geeft aan dat de betreffende persoon als gehuwde actief betrokken is bij de rechtshandeling. In tegenstelling tot een gehuwd persoon waarvoor ‘geh. met’ staat.
  • Als bij verwijzingen naar andere rechtshandelingen geen plaatsnaam is vermeld, gaat het om Utrecht. (Dit is bedacht in een tijd dat men vreesde dat de toenmalige database overvol zou raken)
  • In het verleden werd de ‘ij’ als een ‘y’ ingevoerd. Wanneer gezocht wordt op een naam die een ‘ij’ bevat, is het daarom aan te raden ook op de y-variant te zoeken. (Ook deze regel werd ingegeven door de vrees voor een overvolle database: een ‘y’ is één letter minder belastend dan een ‘ij’.)

Periode
De getoonde kalender is gebaseerd op de Gregoriaanse tijdrekening. Utrecht stapte op 30 november 1700 over van de Juliaanse kalender (‘oude stijl’) naar de nieuwe stijl van de Gregoriaanse kalender.  Met als gevolg dat op 30 november 12 december volgde. De getoonde kalender bij "periode" geeft dus alleen vanaf 12 december 1700 de juiste koppeling van datum en dag.  

Filter: Akkoordx
beacon
6.233  notariële akten
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Notariële akte
Akkoord
Datering:
21-02-1775
Soort akte:
Akkoord
Samenvatting:
over betaling door tweede party van f 6000-0-0 wegens koop van land in
Hoograven: eerste party zal levenslang rente ontvangen en na haar
dood zal genoemd bedrag verrekend worden met legaat, door Wouter
Tukker gemaakt aan Anthonia Tukker en haar zusters
Eerste partij:
Maria Beumer wed. Wouter Tukker  
Tweede partij:
Gerrit Willem Houtzager x Anthonia Tucker  
Margaretha Tucker, zuster  
Johanna Tucker, zuster  
Verwijzingen:
koop en verkoop d.d. 21-02-1775 voor notaris N. van Overmeer
Notaris:
N. VAN OVERMEER
Toegangsnummer:
34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:
Aktenummer:
88
Oud nummer:
U259a001
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Notariële akte
Akkoord
Datering:
02-03-1630
Soort akte:
Akkoord
Samenvatting:
inzake uitkoop van tweede party ter voldoening van de nalatenschap
van Willem van Leeuwen:
Marten en Margareta behouden in eigendom: het huis Leeuwesteyn c.a.
onder de Hoge Weide en de Lage Weide by Utrecht en alle
vruchten daarvan, een huis en erf, gelegen
binnen de stad Maaseik by de Hepperpoort by de stadswal en
een moeshof, gelegen in de Haelstraat in Maaseik buiten
de Hepperpoort. Verder alle roerende en onroerende goederen.
Zy betalen alle schulden, de plechten op Leeuwesteyn en de legaten
aan de drie kinderen van Lenardt Soutzen. Tevens betalen zy 1400
gulden Maaseiks geld ten behoeve van de erfgenamen. Gemeenschappelyk
blyven de kosten van drinkgelagen in verband met deze uitkoop.
Eerste partij:
Marten van Gudtshoven x Margareta van Eck, eerder wed. Willem van Leeuwen  
Tweede partij:
Lenart Soutzen, neef  
Henrick Bex, neef  
Adam Adams, neef  
Alidt Jentis wed. Michiel Bex, neef  
Marten Reymer Stock (Maerten Reymerstock), neef  
overige erfgenamen  
Overige belanghebbenden:
De erven Willem van Leeuwen  
q.q. Peter van de Ende  
Peter van de Ende  
Bijzonderheden:
indien niet uiterlyk een maand na 25-7-1630 is betaald vervalt dit
akkoord
Verwijzingen:
procuratie d.d.19-3-1629 voor notaris Gerrit van Waey
procuratie d.d.14-3-1629 nieuwe styl voor de burgemeesters en raad
van de stad Maaseik.
Notaris:
H. RUYSCH
Toegangsnummer:
34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:
244
Aktenummer:
92
Oud nummer:
U020a001
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Notariële akte
Akkoord
Datering:
14-05-1709
Soort akte:
Akkoord
Samenvatting:
over beëindiging verband op huis in de Potterstraat, afkomstig uit de nalatenschap van Jan Andriessen van Odijk en Aertie Beugman
Eerste partij:
Cornelis van Odijk, zoon en mede-erfgenaam van Jan Andriessen van Odijk en Aertie Beugman  
Tweede partij:
Anthonetta van Lommel wed. Andries van Odijk  
Jan van Odijk, zoon van + Andries van Odijk en Anthonetta van Lommell  
Arnolda van Odijk, dochter van + Andries van Odijk en Anthonetta van Lommell  
Adrianus van Odijk, zoon van + Andries van Odijk en Anthonetta van Lommell  
Cornelia van Odijk, dochter van + Andries van Odijk en Anthonetta van Lommell  
Opmerkingen:
ook genoemd is Aletta van Lommell; een der getuigen is Cornelis van Lommell als burger van Utrecht
Verwijzingen:
procuratie 30-11-1708 voor notaris H. van der Heiden te Amsterdam
Notaris:
J. VONCK
Toegangsnummer:
34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:
988
Aktenummer:
67
Oud nummer:
U128a004
Paginanummer:
234-236
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Notariële akte
Akkoord
Datering:
15-12-1633
Soort akte:
Akkoord
Overige belanghebbenden:
Johan van de Nijpoort  
Gerard van de Nijpoort  
Johan van de Nijpoort  
Jaques Wtenhove  
Rijckgen van de Nijpoort  
Henrick Becker  
Annechen van Norden  
Johan van Norden  
Jan Lediger  
Adriaen Ram  
Bruno Portengen  
Jan de Coninck  
Robbert Gouge  
Peter Outgers  
Object:
Amsterdam  
Utrecht  
Utrecht  
Notaris:
W. ZWAERDECROON
Toegangsnummer:
34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:
160
Aktenummer:
122
Oud nummer:
U013a006
Paginanummer:
242-245