Archieven Het Utrechts Archief Het Utrechts Archief

Uw zoekacties: Notariële akten

Notariële akten

Algemeen

De notariële archieven van de stad Utrecht van 1560 tot aan 1811 zijn grotendeels gedigitaliseerd en online te bekijken én te downloaden. Hier kunt u specifiek zoeken op deze notariële akten van de stad Utrecht. 

Zoektips

  • Wanneer het gerecht bij verhandeling van onroerend goed onvermeld bleef, zijn drie liggende streepjes ingevoerd: ---
  • Bij de term ‘object’ gaat het om onroerende goederen (en in sommige gevallen om schepen, want voor schepen bestond geen apart invoerveld)
  • Namen van legatarissen zijn in het verleden alleen opgenomen als het legaat onroerend goed betrof of iets heel bijzonders.
  • Namen van getuigen zijn oorspronkelijk niet opgenomen. Recentere invoer bevat namen van getuigen wel indien deze in relatie stonden tot de comparanten.
  • Tussen vierkante teksthaken geplaatste gegevens betreft informatie afkomstig uit een andere bron dan de akte zelf.
  • Een + voor de naam geeft aan dat de betreffende persoon overleden was.
  • Een x voor de naam geeft aan dat de betreffende persoon als gehuwde actief betrokken is bij de rechtshandeling. In tegenstelling tot een gehuwd persoon waarvoor ‘geh. met’ staat.
  • Als bij verwijzingen naar andere rechtshandelingen geen plaatsnaam is vermeld, gaat het om Utrecht. (Dit is bedacht in een tijd dat men vreesde dat de toenmalige database overvol zou raken)
  • In het verleden werd de ‘ij’ als een ‘y’ ingevoerd. Wanneer gezocht wordt op een naam die een ‘ij’ bevat, is het daarom aan te raden ook op de y-variant te zoeken. (Ook deze regel werd ingegeven door de vrees voor een overvolle database: een ‘y’ is één letter minder belastend dan een ‘ij’.)

Periode
De getoonde kalender is gebaseerd op de Gregoriaanse tijdrekening. Utrecht stapte op 30 november 1700 over van de Juliaanse kalender (‘oude stijl’) naar de nieuwe stijl van de Gregoriaanse kalender.  Met als gevolg dat op 30 november 12 december volgde. De getoonde kalender bij "periode" geeft dus alleen vanaf 12 december 1700 de juiste koppeling van datum en dag.  

beacon
35.158  notariële akten
sorteren op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Notariële akte
Huur en verhuur
Datering:
15-10-1765
Soort akte:
Huur en verhuur
Verhuurder:
David Richard  
Huurder:
Gerrit Willem Houtsager  
Onroerend goed:
5 mergen weyland; zz Biltsesteenstraat  
Notaris:
J. VAN LANCKOM
Toegangsnummer:
34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:
Aktenummer:
73
Oud nummer:
U204a009
 
 
 
 
 
Notariële akte
Huur en verhuur
Datering:
26-08-1810
Soort akte:
Huur en verhuur
Belanghebbende:
Barend van Zeijl  
Hendrik van der Tier  
Object:
buijten deezer Stads Tolsteegh Poort  
Notaris:
JOHANNES PABST
Toegangsnummer:
34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:
Aktenummer:
40
Oud nummer:
U319a004
 
 
 
 
 
Notariële akte
Huur en verhuur
Datering:
01-02-1796
Soort akte:
Huur en verhuur
Belanghebbende:
Jan Tieleman Blekman  
Abraham van Toll  
Wilhelmus Hondricus Rijcksz  
J. Pollart  
Joanna Maria Rijcksz  
Jan Carol Rijcksz  
Margaretha Maria van Baerle  
Johan Matthi Schreurs  
Dirk Brouwer  
Willem Copier  
Object:
Ruremonde  
Portengen  
Wilnis, Oudhuijsen en de Goer  
Montfort  
Notaris:
DANIEL ROTHER
Toegangsnummer:
34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:
Aktenummer:
1
Oud nummer:
U293a004
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Notariële akte
Huur en verhuur
Datering:
05-12-1795
Soort akte:
Huur en verhuur
Verhuurder:
Cornelis Houtkooper  
Huurder:
Willem Korver  
Onroerend goed:
boerenbruikweer, bestaande in een huisinge c.a. alsmede 24 mergen 211 roeden zoo weij- als hooijland:;  
huizinge c.a. met 2 mergen en 411 roeden te veenwaards; wz Donkereijndze dijk  
2 mergen te veen; wz Donkereijndze dijk  
3 weeren naast den anderen, te samen groot 13 mergen 300 roeden te
veldwaards; oz Donkereijndze dijk  
6 mergen 100 roeden in 2 percelen te veldwaards:;  
ene perceel, groot 4 mergen en 400 roeden lands;  
andere perceel, groot 1 mergen en 300 roeden;  
Bijzonderheden:
ook gedateerd 12-12-1795
Notaris:
J. VAN SOMEREN
Toegangsnummer:
34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:
Aktenummer:
24
Oud nummer:
U248a020