Archieven Het Utrechts Archief Het Utrechts Archief

Uw zoekacties: Notariële akten
Notariële akten

Algemeen

De notariële archieven van de stad Utrecht van 1560 tot aan 1811 zijn grotendeels gedigitaliseerd en online te bekijken én te downloaden. Hier kunt u specifiek zoeken op deze notariële akten van de stad Utrecht. 

Zoektips

  • Wanneer het gerecht bij verhandeling van onroerend goed onvermeld bleef, zijn drie liggende streepjes ingevoerd: ---
  • Bij de term ‘object’ gaat het om onroerende goederen (en in sommige gevallen om schepen, want voor schepen bestond geen apart invoerveld)
  • Namen van legatarissen zijn in het verleden alleen opgenomen als het legaat onroerend goed betrof of iets heel bijzonders.
  • Namen van getuigen zijn oorspronkelijk niet opgenomen. Recentere invoer bevat namen van getuigen wel indien deze in relatie stonden tot de comparanten.
  • Tussen vierkante teksthaken geplaatste gegevens betreft informatie afkomstig uit een andere bron dan de akte zelf.
  • Een + voor de naam geeft aan dat de betreffende persoon overleden was.
  • Een x voor de naam geeft aan dat de betreffende persoon als gehuwde actief betrokken is bij de rechtshandeling. In tegenstelling tot een gehuwd persoon waarvoor ‘geh. met’ staat.
  • Als bij verwijzingen naar andere rechtshandelingen geen plaatsnaam is vermeld, gaat het om Utrecht. (Dit is bedacht in een tijd dat men vreesde dat de toenmalige database overvol zou raken)
  • In het verleden werd de ‘ij’ als een ‘y’ ingevoerd. Wanneer gezocht wordt op een naam die een ‘ij’ bevat, is het daarom aan te raden ook op de y-variant te zoeken. (Ook deze regel werd ingegeven door de vrees voor een overvolle database: een ‘y’ is één letter minder belastend dan een ‘ij’.)

Periode
De getoonde kalender is gebaseerd op de Gregoriaanse tijdrekening. Utrecht stapte op 30 november 1700 over van de Juliaanse kalender (‘oude stijl’) naar de nieuwe stijl van de Gregoriaanse kalender.  Met als gevolg dat op 30 november 12 december volgde. De getoonde kalender bij "periode" geeft dus alleen vanaf 12 december 1700 de juiste koppeling van datum en dag.  

Filter: Maatschapx
beacon
104  notariële akten
 
 
 
 
Notariële akte
Maatschap
Datering:
17-03-1800
Soort akte:
Maatschap
Belanghebbende:
Willem Overwijn  
Abraham van Toll  
Reinier Wildenbeest  
Pieter van der Star  
Jan Carel Pronckert  
Arnoldus Glasmaker  
Anthony Overwijn  
Object:
Amsteldam  
Opmerkingen:
Drie personen hebben geld ingelegd om een schiet schuit te kopen. De vierde verklaart hen rente te betalen over het ingelegde geld. De schuit blijft eigendom van de drie personen die geld hebben ingelegd
Notaris:
GERARD VAN MEETEREN
Toegangsnummer:
34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:
Aktenummer:
152
Oud nummer:
U300a001
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Notariële akte
Maatschap
Datering:
25-01-1634
Soort akte:
Maatschap
Overige belanghebbenden:
Maria de La Vair  
Margrita Backx  
Notaris:
W. ZWAERDECROON
Toegangsnummer:
34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:
160
Aktenummer:
150
Oud nummer:
U013a006
Paginanummer:
292-293
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Notariële akte
Maatschap
Datering:
21-10-1661
Soort akte:
Maatschap
Overige belanghebbenden:
Dirck Peerboom  
Cornelis Verweij  
Notaris:
B. VAN ECK
Toegangsnummer:
34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:
176 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal)  
U kunt dit stuk raadplegen in de studiezaal van Het Utrechts Archief.
U heeft daarvoor de volgende gegevens nodig:
Toegangsnummer: 34-4
Inventarisnummer: 176

Aanvragen:
U kunt dit stuk online aanvragen, via deze pagina.
]
Aktenummer:
85
Oud nummer:
U015b001
Paginanummer:
300
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Notariële akte
Maatschap
Datering:
14-09-1703
Soort akte:
Maatschap
Samenvatting:
om gezamenlyk de pacht van de impost op de wynen en bieren
het kraanrecht te exploiteren
Eerste partij:
Bitterus van Ryt  
Johan Madyn  
Lambertus Julianus  
Zakelijke trefwoorden:
belasting; bier, belasting; wyn
Notaris:
D. HOUTMAN
Toegangsnummer:
34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:
964
Aktenummer:
36
Oud nummer:
U127a002