Archieven Het Utrechts Archief Het Utrechts Archief

Uw zoekacties: Notariële akten
Notariële akten

Algemeen

De notariële archieven van de stad Utrecht van 1560 tot aan 1811 zijn grotendeels gedigitaliseerd en online te bekijken én te downloaden. Hier kunt u specifiek zoeken op deze notariële akten van de stad Utrecht. 

Zoektips

  • Wanneer het gerecht bij verhandeling van onroerend goed onvermeld bleef, zijn drie liggende streepjes ingevoerd: ---
  • Bij de term ‘object’ gaat het om onroerende goederen (en in sommige gevallen om schepen, want voor schepen bestond geen apart invoerveld)
  • Namen van legatarissen zijn in het verleden alleen opgenomen als het legaat onroerend goed betrof of iets heel bijzonders.
  • Namen van getuigen zijn oorspronkelijk niet opgenomen. Recentere invoer bevat namen van getuigen wel indien deze in relatie stonden tot de comparanten.
  • Tussen vierkante teksthaken geplaatste gegevens betreft informatie afkomstig uit een andere bron dan de akte zelf.
  • Een + voor de naam geeft aan dat de betreffende persoon overleden was.
  • Een x voor de naam geeft aan dat de betreffende persoon als gehuwde actief betrokken is bij de rechtshandeling. In tegenstelling tot een gehuwd persoon waarvoor ‘geh. met’ staat.
  • Als bij verwijzingen naar andere rechtshandelingen geen plaatsnaam is vermeld, gaat het om Utrecht. (Dit is bedacht in een tijd dat men vreesde dat de toenmalige database overvol zou raken)
  • In het verleden werd de ‘ij’ als een ‘y’ ingevoerd. Wanneer gezocht wordt op een naam die een ‘ij’ bevat, is het daarom aan te raden ook op de y-variant te zoeken. (Ook deze regel werd ingegeven door de vrees voor een overvolle database: een ‘y’ is één letter minder belastend dan een ‘ij’.)

Periode
De getoonde kalender is gebaseerd op de Gregoriaanse tijdrekening. Utrecht stapte op 30 november 1700 over van de Juliaanse kalender (‘oude stijl’) naar de nieuwe stijl van de Gregoriaanse kalender.  Met als gevolg dat op 30 november 12 december volgde. De getoonde kalender bij "periode" geeft dus alleen vanaf 12 december 1700 de juiste koppeling van datum en dag.  

Filter: Ontzegelingx
beacon
835  notariële akten
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Notariële akte
Ontzegeling
Datering:
15-04-1727
Soort akte:
Ontzegeling
Samenvatting:
van kisten nagelaten door oom Splinter de Cooten
Opdrachtgever:
Gysbertus Spoor  
N.N. Eversdyck x N.N. Spoor  
Overige belanghebbenden:
Erven Splinter de Coten  
Bijzonderheden:
niet ondertekend
Verwijzingen:
verzegeling 7-4-1727 voor nots. M. van Lobbrecht
Notaris:
M. VAN LOBBRECHT
Toegangsnummer:
34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:
954
Aktenummer:
63
Oud nummer:
U123a007
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Notariële akte
Ontzegeling
Datering:
11-08-1715
Soort akte:
Ontzegeling
Samenvatting:
van kast en kisten in huis dat [ Anna de Cruyf ] wed.
Johan Gerard van Vianen heeft bewoond
Opdrachtgever:
onm. kinderen van + Johan Gerard van Vianen en
[ Anna de Cruyf ]  
Overige belanghebbenden:
Mauritius van Vianen  
Verwijzingen:
verzegeling 29-7-1715 voor nots. M. van Lobbrecht
Notaris:
M. VAN LOBBRECHT
Toegangsnummer:
34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:
952
Aktenummer:
263
Oud nummer:
U123a005
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Notariële akte
Ontzegeling
Datering:
06-10-1712
Soort akte:
Ontzegeling
Samenvatting:
van kasten in het sterfhuis van Paschina Ruysch
Opdrachtgever:
erven Paschina Ruysch, in leven wed. Adolph de Gones  
onm. kinderen van Johan van Wede en Maria de Gones  
Joost Albert de Gonnes  
Huygh Andreas de Gones  
Overige belanghebbenden:
Johan van Wede, vader  
Johan Adolph van Alendorph  
Ludolph Adriaan de With  
Verwijzingen:
procuratie 26-8-1712 voor J. Ducour, auditeur militair,
te questnoy
verzegeling 27-7-1712 voor nots. M. van Lobbrecht
Notaris:
M. VAN LOBBRECHT
Toegangsnummer:
34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:
952
Aktenummer:
33
Oud nummer:
U123a005
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Notariële akte
Ontzegeling
Datering:
25-05-1717
Soort akte:
Ontzegeling
Samenvatting:
van kasten in het sterfhuis van Aletta Vermeulen
Opdrachtgever:
Anna Hooybergen  
Verwijzingen:
verzegeling d.d. 30-4-1717 voor notaris P. van Liender
Notaris:
P. VAN LIENDER
Toegangsnummer:
34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:
947
Aktenummer:
99
Oud nummer:
U122a004