Archieven Het Utrechts Archief Het Utrechts Archief

Uw zoekacties: Notariële akten
Notariële akten

Algemeen

De notariële archieven van de stad Utrecht van 1560 tot aan 1811 zijn grotendeels gedigitaliseerd en online te bekijken én te downloaden. Hier kunt u specifiek zoeken op deze notariële akten van de stad Utrecht. 

Zoektips

  • Wanneer het gerecht bij verhandeling van onroerend goed onvermeld bleef, zijn drie liggende streepjes ingevoerd: ---
  • Bij de term ‘object’ gaat het om onroerende goederen (en in sommige gevallen om schepen, want voor schepen bestond geen apart invoerveld)
  • Namen van legatarissen zijn in het verleden alleen opgenomen als het legaat onroerend goed betrof of iets heel bijzonders.
  • Namen van getuigen zijn oorspronkelijk niet opgenomen. Recentere invoer bevat namen van getuigen wel indien deze in relatie stonden tot de comparanten.
  • Tussen vierkante teksthaken geplaatste gegevens betreft informatie afkomstig uit een andere bron dan de akte zelf.
  • Een + voor de naam geeft aan dat de betreffende persoon overleden was.
  • Een x voor de naam geeft aan dat de betreffende persoon als gehuwde actief betrokken is bij de rechtshandeling. In tegenstelling tot een gehuwd persoon waarvoor ‘geh. met’ staat.
  • Als bij verwijzingen naar andere rechtshandelingen geen plaatsnaam is vermeld, gaat het om Utrecht. (Dit is bedacht in een tijd dat men vreesde dat de toenmalige database overvol zou raken)
  • In het verleden werd de ‘ij’ als een ‘y’ ingevoerd. Wanneer gezocht wordt op een naam die een ‘ij’ bevat, is het daarom aan te raden ook op de y-variant te zoeken. (Ook deze regel werd ingegeven door de vrees voor een overvolle database: een ‘y’ is één letter minder belastend dan een ‘ij’.)

Periode
De getoonde kalender is gebaseerd op de Gregoriaanse tijdrekening. Utrecht stapte op 30 november 1700 over van de Juliaanse kalender (‘oude stijl’) naar de nieuwe stijl van de Gregoriaanse kalender.  Met als gevolg dat op 30 november 12 december volgde. De getoonde kalender bij "periode" geeft dus alleen vanaf 12 december 1700 de juiste koppeling van datum en dag.  

beacon
10.246  notariële akten
 
 
 
 
Notariële akte
Openbare verkoping
Datering:
21-09-1803
Soort akte:
Openbare verkoping
Belanghebbende:
Paulus Willem Bosch  
Jan Pollart  
Fredrik Joseph Rijksz  
J.M. van den Borne  
Theodorus Petrus Mathieu  
Nicolaas Wilhelmus Buddingh  
N.N. de Kruijff  
Cornelis Gerritse de Bruinen  
Jan Symonts Brouwer  
Jacobus Theodorus Dolmans  
Willem Rijksz  
Carel Franciscus Rijksz  
Pieter van der Star  
N.N. de Rijk  
Cornelis Hendriksen Hoek  
Broer Ockkers  
Hendrik Fesing  
Johanna Maria Rijksz  
Eleonora de Maas  
Cornelis Oostrum  
J. Stopendaal  
Maarten Cuyswijk  
Jasper van den Helm  
Maria Rijksz  
Joseph de Maas  
Abraham Blom  
Jacob Koppes  
Hannis Bakker  
Bartholomeus van Eijk  
Edmond Joseph Antoin Poell  
Theresia Lucio de Maas  
N.N. Schadé  
Leendert Koppers  
N.N. Houwer  
Bart van Eijk  
Theresia Maria Rijksz  
Abraham van Schafhausen  
Dirk Jansse van den Bosch  
Barend van den Oudendam  
Dirk van Eijk  
Franciscus de Muller  
Jan Joseph de Maas  
Cornelis Gabrielsz  
Johannes Lodewikus Dollemans  
Anna Maria Rijksz  
Marten Gerritz  
Eleonora Rijksz  
Roelof Verburg  
N.N. Daelwijk  
Dirk Brouwer  
Willem Engelbert Rijksz  
Gors Gielen  
Hermanus Philippus Rijksz  
Cornelis Spruit  
Theresia van der Vekerie  
Gerrit de Reuver  
Carolina Rijksz  
Albertus Jan Klaus  
Hendrik Antoon Miliard  
Franciscus Rijksz  
Willem Hendrik Rijksz  
Adriaan Theodoor van den Bergh  
Jan Carel Rijksz  
Margaretha Maria van Baerle  
Object:
Breukelen  
Reurmonde  
Maaseijk  
Buurpolder  
Dijk van Spengen  
Wildehoof op Spengen  
Rondeveense polder  
Wilnis onder Westveen bij den Oudendam  
Montfort  
Bijlevelder Wetering  
hollandse gemeene landskade  
Huijze van Zuylen  
Herberg het Amsterdamsche Wapen  
Gemeene Vaart ofte Molenvliet  
Huijze de Haar  
Maarsen  
Wilnis  
Kaatsbaan  
Oudhuysen  
de Geer  
't Bijleveld  
Heijnoomsvaart  
Notaris:
HERMAN BROUWER
Toegangsnummer:
34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:
Aktenummer:
86
Oud nummer:
U287a020
 
 
 
 
 
Notariële akte
Openbare verkoping
Datering:
08-03-1811
Soort akte:
Openbare verkoping
Samenvatting:
George Klanck, kastelein in het koffijhuis Agter Den Dom te Utrecht; Gijsbert de Jong Jansz
Verkoper:
nalatenschap van Jacoba Cornelia Armandina Landman, wed. Hendrik Herman van den Heuvel  
Everard Kol  
Cornelis de Wijs  
Koper:
Cornelis de Bruin Mz  
Nicolaas Wilhelmus Buddidngh  
Dirk Brouwer  
Object:
hofstede met een boerewoning en zomerhuis c.a. mitsgader 33 morgen zoo weij- als hooijland; wz landen van Oudkoop ofte Loendersloot  
Verwijzingen:
akte d.d. 24-09-1793 voor notaris W. Voorsteegh
Notaris:
W. VOORSTEEGH
Toegangsnummer:
34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:
Aktenummer:
78
Subakte:
2
Oud nummer:
U275a015
Paginanummer:
655-659,660-669,670-671
 
 
 
 
 
Notariële akte
Openbare verkoping
Datering:
30-07-1798
Soort akte:
Openbare verkoping
Verkoper:
eenige nagelaatene kinderen en erfgenamen van Jan Godard van Oudenallen en Alida van Doorn, in leven echtelieden:  
Anthonie Pieter van Oudenallen  
Gijsbertus Cornelis van Doorn x Catharina Cornelia van Oudenallen  
Willem Dirk van Doorn  
Adolph Verploeg x Elizabeth Johanna van Oudenallen  
Huijbert Nicolaas van Schalkwijk à Velden  
Koper:
A.P. Oude  
Object:
hofsteede, bestaande in huijs, berg en schuur met 32 mergen 287 roeden weij-, hooij- en hennipland;  
hofsteede, bestaande in een huizinge, berg en schuur met 25 mergen 333 roeden weij-, hooij- en hennipland; voor ten westen uijt de halve Kamerikse Wetering, oostwaards over de Hollandsche Kade tot de Spengense Landscheijding  
9 mergen weij- en hooijland; van 't land competeerende Gerrit Noteboom, westwaards op tot in de Haker Landscheijding  
2 mergen weijland; voor uijt de Kamerikker Weetering westwaards op tot het land competeerende de kerk en buijtenarmen van Kamerik  
Verwijzingen:
procuratie d.d. 28-03-1798 voor het gerecht van Ringenberg; procuratie d.d. 04-07-1798 voor notaris J. Knieriem te Middelburg
Notaris:
J.C. DE GRAAF
Toegangsnummer:
34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:
Aktenummer:
21
Subakte:
1
Oud nummer:
U286a009
Paginanummer:
142-161
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Notariële akte
Openbare verkoping
Datering:
02-12-1732
Soort akte:
Openbare verkoping
Verkoper:
decan en capittule van Oudmunster  
Borg:
Arie Dirkse  
Cornelis Hermensse  
Koper:
Peter Arijsz  
Gybert Heus  
Onroerend goed:
perceel land;  
Notaris:
J. VERVOORN
Toegangsnummer:
34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:
Aktenummer:
49-2
Oud nummer:
U153a006