Archieven Het Utrechts Archief Het Utrechts Archief

Uw zoekacties: Notariële akten
Notariële akten

Algemeen

De notariële archieven van de stad Utrecht van 1560 tot aan 1811 zijn grotendeels gedigitaliseerd en online te bekijken én te downloaden. Hier kunt u specifiek zoeken op deze notariële akten van de stad Utrecht. 

Zoektips

  • Wanneer het gerecht bij verhandeling van onroerend goed onvermeld bleef, zijn drie liggende streepjes ingevoerd: ---
  • Bij de term ‘object’ gaat het om onroerende goederen (en in sommige gevallen om schepen, want voor schepen bestond geen apart invoerveld)
  • Namen van legatarissen zijn in het verleden alleen opgenomen als het legaat onroerend goed betrof of iets heel bijzonders.
  • Namen van getuigen zijn oorspronkelijk niet opgenomen. Recentere invoer bevat namen van getuigen wel indien deze in relatie stonden tot de comparanten.
  • Tussen vierkante teksthaken geplaatste gegevens betreft informatie afkomstig uit een andere bron dan de akte zelf.
  • Een + voor de naam geeft aan dat de betreffende persoon overleden was.
  • Een x voor de naam geeft aan dat de betreffende persoon als gehuwde actief betrokken is bij de rechtshandeling. In tegenstelling tot een gehuwd persoon waarvoor ‘geh. met’ staat.
  • Als bij verwijzingen naar andere rechtshandelingen geen plaatsnaam is vermeld, gaat het om Utrecht. (Dit is bedacht in een tijd dat men vreesde dat de toenmalige database overvol zou raken)
  • In het verleden werd de ‘ij’ als een ‘y’ ingevoerd. Wanneer gezocht wordt op een naam die een ‘ij’ bevat, is het daarom aan te raden ook op de y-variant te zoeken. (Ook deze regel werd ingegeven door de vrees voor een overvolle database: een ‘y’ is één letter minder belastend dan een ‘ij’.)

Periode
De getoonde kalender is gebaseerd op de Gregoriaanse tijdrekening. Utrecht stapte op 30 november 1700 over van de Juliaanse kalender (‘oude stijl’) naar de nieuwe stijl van de Gregoriaanse kalender.  Met als gevolg dat op 30 november 12 december volgde. De getoonde kalender bij "periode" geeft dus alleen vanaf 12 december 1700 de juiste koppeling van datum en dag.  

Filter: Overdrachtx
beacon
24.371  notariële akten
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Notariële akte
Overdracht
Datering:
07-09-1633
Soort akte:
Overdracht
Overige belanghebbenden:
Cornelis van Merevelt (Mervelt)  
Claes Antonisz  
Jannechen van Dasselaer  
Cornelis van der Mast  
Wessel van Boetzelaer  
Willem Adriaensz  
Jan Geurtsz  
Object:
Rotterdam  
Utrecht  
Notaris:
W. ZWAERDECROON
Toegangsnummer:
34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:
160
Aktenummer:
58
Oud nummer:
U013a006
Paginanummer:
126-127
 
 
 
 
 
Notariële akte
Overdracht
Datering:
07-09-1634
Soort akte:
Overdracht
Cedent:
Henrick van de Pasch (Pas)  
Maijchen Cornelisdochter  
Overige belanghebbenden:
Antonis Cornelissen  
David Looth  
Dirck Vuijsting  
Johan Tol  
Johan van Sijl  
Opmerkingen:
van koopmans rentebrief ivm borgtocht
Notaris:
W. ZWAERDECROON
Toegangsnummer:
34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:
160
Aktenummer:
262
Oud nummer:
U013a006
Paginanummer:
491-492
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Notariële akte
Overdracht
Datering:
10-02-1740
Soort akte:
Overdracht
Samenvatting:
van nalatenschap van de overleden Antoine de Terson, in
leven kolonel, in ruil waarvoor zy jaarlyks f 250,- zal
genieten
Overdrager:
Elisabeth de Terson  
Ontvanger:
Daniel Balguerie  
Bijzonderheden:
Elisabeth de Terson is universeel erfgename door afstand van
de andere erfgenamen ab intestato van Antoine de Terson
Notaris:
G. C. QUALENBRINCK
Toegangsnummer:
34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:
Aktenummer:
11
Oud nummer:
U167a008
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Notariële akte
Overdracht
Datering:
11-06-1762
Soort akte:
Overdracht
Samenvatting:
van obligatie groot f 741,- ten laste van provincie Utrecht
Overdrager:
Cornelis Teunisz Corver  
Ontvanger:
Hanibal Theodorus Bosch  
Lucretia Helena Bosch  
momboirkamer Utrecht  
Verwijzingen:
overdracht d.d. 15-3-1754 voor notaris G. Bilstyn
Notaris:
G. BILSTYN
Toegangsnummer:
34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:
Aktenummer:
174
Oud nummer:
U220a005