Archieven Het Utrechts Archief Het Utrechts Archief

Uw zoekacties: Notariële akten
Notariële akten

Algemeen

De notariële archieven van de stad Utrecht van 1560 tot aan 1811 zijn grotendeels gedigitaliseerd en online te bekijken én te downloaden. Hier kunt u specifiek zoeken op deze notariële akten van de stad Utrecht. 

Zoektips

  • Wanneer het gerecht bij verhandeling van onroerend goed onvermeld bleef, zijn drie liggende streepjes ingevoerd: ---
  • Bij de term ‘object’ gaat het om onroerende goederen (en in sommige gevallen om schepen, want voor schepen bestond geen apart invoerveld)
  • Namen van legatarissen zijn in het verleden alleen opgenomen als het legaat onroerend goed betrof of iets heel bijzonders.
  • Namen van getuigen zijn oorspronkelijk niet opgenomen. Recentere invoer bevat namen van getuigen wel indien deze in relatie stonden tot de comparanten.
  • Tussen vierkante teksthaken geplaatste gegevens betreft informatie afkomstig uit een andere bron dan de akte zelf.
  • Een + voor de naam geeft aan dat de betreffende persoon overleden was.
  • Een x voor de naam geeft aan dat de betreffende persoon als gehuwde actief betrokken is bij de rechtshandeling. In tegenstelling tot een gehuwd persoon waarvoor ‘geh. met’ staat.
  • Als bij verwijzingen naar andere rechtshandelingen geen plaatsnaam is vermeld, gaat het om Utrecht. (Dit is bedacht in een tijd dat men vreesde dat de toenmalige database overvol zou raken)
  • In het verleden werd de ‘ij’ als een ‘y’ ingevoerd. Wanneer gezocht wordt op een naam die een ‘ij’ bevat, is het daarom aan te raden ook op de y-variant te zoeken. (Ook deze regel werd ingegeven door de vrees voor een overvolle database: een ‘y’ is één letter minder belastend dan een ‘ij’.)

Periode
De getoonde kalender is gebaseerd op de Gregoriaanse tijdrekening. Utrecht stapte op 30 november 1700 over van de Juliaanse kalender (‘oude stijl’) naar de nieuwe stijl van de Gregoriaanse kalender.  Met als gevolg dat op 30 november 12 december volgde. De getoonde kalender bij "periode" geeft dus alleen vanaf 12 december 1700 de juiste koppeling van datum en dag.  

Filter: Protestx
beacon
9.947  notariële akten
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Notariële akte
Protest
Datering:
10-07-1627
Soort akte:
Protest
Overige belanghebbenden:
Marichen Elbertsdochter  
Peter Gerritsz  
Object:
Utrecht, aen de Vybruch  
Notaris:
W. ZWAERDECROON
Toegangsnummer:
34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:
156 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal)  
U kunt dit stuk raadplegen in de studiezaal van Het Utrechts Archief.
U heeft daarvoor de volgende gegevens nodig:
Toegangsnummer: 34-4
Inventarisnummer: 156

Aanvragen:
U kunt dit stuk online aanvragen, via deze pagina.
]
Aktenummer:
101
Oud nummer:
U013a002
 
 
 
 
 
Notariële akte
Protest
Datering:
31-01-1806
Soort akte:
Protest
Belanghebbende:
Fredrik Nieuwenhuizen  
Cornelia Houtkamp  
Dirk Brouwer  
C. van der Does  
A. Brouwer  
Object:
Amsterdam  
Binnen Amstel  
Opmerkingen:
wisselprotest
Notaris:
PAULUS COENRADUS MEIJBERG
Toegangsnummer:
34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:
Aktenummer:
11
Oud nummer:
U306a007
 
 
 
 
 
Notariële akte
Protest
Datering:
02-09-1811
Soort akte:
Protest
Belanghebbende:
Cornelis van Weede  
J. Tiddin Wettenstein  
Jacobus Breedius  
B. Florart  
Hendrik te Kolf  
N.N. Bockhald  
A.L.T. van Sorgen  
W.D. van Doorn  
Object:
Achter St. Pieter oud F 142, nieuw F 358  
Ringerberg  
Wezel  
Opmerkingen:
Wisselprotest
Notaris:
PIETER JONGENEEL HZ
Toegangsnummer:
34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:
Aktenummer:
59
Oud nummer:
U302c008
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Notariële akte
Protest
Datering:
23-03-1588
Soort akte:
Protest
Samenvatting:
tegen de extra kosten die Lambert Beecx zouden wachten ten gevolge van nalatigheid van tweede partij betreffende zijn kwaliteit als executeur van het testament van Cornelis Beecx, in leven rentmeester van het land van IJsselstein, van welk testament de protesteerders ook executeurs waren
Protesteerder:
Willem van Loon  
Eelgis Roeloffsz  
Tweede partij:
Aernt Dircksz Portere  
Notaris:
J. VAN HERWAERDEN
Toegangsnummer:
34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:
9
Aktenummer:
233
Oud nummer:
U003a005