Archieven Het Utrechts Archief Het Utrechts Archief

Uw zoekacties: Notariële akten
Notariële akten

Algemeen

De notariële archieven van de stad Utrecht van 1560 tot aan 1811 zijn grotendeels gedigitaliseerd en online te bekijken én te downloaden. Hier kunt u specifiek zoeken op deze notariële akten van de stad Utrecht. 

Zoektips

  • Wanneer het gerecht bij verhandeling van onroerend goed onvermeld bleef, zijn drie liggende streepjes ingevoerd: ---
  • Bij de term ‘object’ gaat het om onroerende goederen (en in sommige gevallen om schepen, want voor schepen bestond geen apart invoerveld)
  • Namen van legatarissen zijn in het verleden alleen opgenomen als het legaat onroerend goed betrof of iets heel bijzonders.
  • Namen van getuigen zijn oorspronkelijk niet opgenomen. Recentere invoer bevat namen van getuigen wel indien deze in relatie stonden tot de comparanten.
  • Tussen vierkante teksthaken geplaatste gegevens betreft informatie afkomstig uit een andere bron dan de akte zelf.
  • Een + voor de naam geeft aan dat de betreffende persoon overleden was.
  • Een x voor de naam geeft aan dat de betreffende persoon als gehuwde actief betrokken is bij de rechtshandeling. In tegenstelling tot een gehuwd persoon waarvoor ‘geh. met’ staat.
  • Als bij verwijzingen naar andere rechtshandelingen geen plaatsnaam is vermeld, gaat het om Utrecht. (Dit is bedacht in een tijd dat men vreesde dat de toenmalige database overvol zou raken)
  • In het verleden werd de ‘ij’ als een ‘y’ ingevoerd. Wanneer gezocht wordt op een naam die een ‘ij’ bevat, is het daarom aan te raden ook op de y-variant te zoeken. (Ook deze regel werd ingegeven door de vrees voor een overvolle database: een ‘y’ is één letter minder belastend dan een ‘ij’.)

Periode
De getoonde kalender is gebaseerd op de Gregoriaanse tijdrekening. Utrecht stapte op 30 november 1700 over van de Juliaanse kalender (‘oude stijl’) naar de nieuwe stijl van de Gregoriaanse kalender.  Met als gevolg dat op 30 november 12 december volgde. De getoonde kalender bij "periode" geeft dus alleen vanaf 12 december 1700 de juiste koppeling van datum en dag.  

Filter: Scheidingx
beacon
5.933  notariële akten
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Notariële akte
Scheiding
Datering:
13-10-1795
Soort akte:
Scheiding
Samenvatting:
van de boedel van echtgenote respectievelijk moeder
Eerste partij:
Johannes Ruffelse wedr. Hermina van Ingen  
Tweede partij:
Colomba Maria Ruffelse, oud circa 23 jaar, dochter van eerste partij  
Louis van Bemmel  
Bijzonderheden:
bijlage: memorie van geëstimeerde goederen
Verwijzingen:
voogdbenoeming d.d. 4-9-1794 voor de momberkamer van Utrecht
Notaris:
Z. C. VAN LEENE
Toegangsnummer:
34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:
Aktenummer:
84
Oud nummer:
U207a022
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Notariële akte
Scheiding
Datering:
19-03-1709
Soort akte:
Scheiding
Eerste partij:
Govert Verheull  
Gerrit Verheull  
Willem Verheull  
Anthony Verheull  
Jan de Groot x Joosie Verheull  
Willem de Bruyn x Petronella de Groot, dr. van Jacobus de Groot en
Cornelia Verheull  
Overige belanghebbenden:
Erven Govert Verheull en Lysbeth Willems van Amerongen:  
Onroerend goed:
vier hond waermoersiersland naar Govert Verheull; Hoogelandsesteegh  
een mergen lants naar Govert Verheull;  
hoffstede met een mergen lants naar Govert Verheull; de Vecht  
vier hond warmoersiersland naar Gerrit Verheull;  
vier hond lants naar Gerrit Verheull;  
huys en hoff groot twee hond naar Willem Verheull; de Vegt  
vyff hond lants naar Willem Verheull; Schouweteringe  
twee en een halff mergen hoffland naar Willem Verheull; Schouweteringe  
seven hond warmoesiersland naar Jan de Groot;  
een mergen hoffland naar Willem de Bruyn; Hooglandsesteegh  
drie hond lants;  
Notaris:
J. VONCK
Toegangsnummer:
34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:
988
Aktenummer:
60
Oud nummer:
U128a004
Paginanummer:
181-192
 
 
 
 
 
Notariële akte
Scheiding
Datering:
28-01-1796
Soort akte:
Scheiding
Eerste partij:
erfgenamen van + Klaas Jansse van Snelderweerd:  
Frans Overdam, zoon van Jan Overdam en Mechteld van Snelderweerd, zuster van Klaas Jansse van Snelderweerd  
Jan Romijders x Agnieta Overdam, dochter van +Jan Overdam en Mechteld (Jans) van Snelderweerd, zuster van Klaas Jansse van Snelderweerd  
Johanna van Leeuwen, dochter van + Cornelis van Leeuwen en van Catharina Overdam, dochter van Jan Overdam en Mechteld van Snelderweerd, zuster van Klaas Jansse van Snelderweerd  
Nicolaas van Leeuwen  
Johannes van Achthoven, zoon van + Cornelis (Aarts) van Achthoven en van Alletta (Jans) van Snelderweerd, zuster van Klaas Jansse Snelderweerd  
Joan Frederik Gobius  
Tweede partij:
erfgenamen van + Cornelia Maasse Schoonderwoerd:  
Willem Schoonderwoerd, zoon van Frans Schoonderwoerd (broer van Cornelia Maasse Schoonderwoerd) en Anna van der Kroef  
Arie Brouwer x Maria Schoonderwoerd, dochter van Frans Schoonderwoerd en Anna van der Kroef  
Maas Schoonderwoerd, zoon van Frans Schoonderwoerd en Anna van der Kroef  
Cornelis Bloemesteyn x Adriana Schoonderwoerd, dochter van Frans Schoonderwoerd en Anna van der Kroef  
Frans Schoonderwoerd, zoon van Frans Schoonderwoerd en Anna van der Kroef  
Aaltje Tygerman wed. Bart Schoonderwoert, zoon van Bart Schoonderwoert en Lypje Verduin  
Matthijs Tureling x Willemeyntje Schoonderwoerd  
kinderen van Aaltje Tygerman en + Bart Schoonderwoert, broer van Cornelia Maasse Schoonderwoerd:  
Bart Schoonderwoerd  
Arie Schoonderwoerd  
Elisabeth Schoonderwoerd  
Wijna Schoonderwoerd  
Matthijs Engseling x Catharina Schoonderwoerd, dochter van Bart Schoonderwoert en Lypje Verduin  
Franciscus Schoonderwoerd, zoon van Bart Schoonderwoert en Lypje Verduin  
Hannes Schoonderwoerd, zoon van Bart Schoonderwoert en Lypje Verduin  
Jan Ouwendijk x Adriana Vergeer, dochter van Ary Vergeer en Aaltje Schoonderwoerd, dochter van Cornelia Maasse Schoonderwoerd  
Maas Vergeer, zoon van Ary Vergeer en Aaltje Schoonderwoerd (zuster van Cornelia Maasse Schoonderwoerd)  
Jan Broere x Francijntje Vergeer, dochter van Ary Vergeer en Aaltje Schoonderwoerd  
Michiel Vergeer, zoon van Ary Vergeer en Aaltje Schoonderwoerd  
Gerrit Verhaar x Cornelia Vergeer, dochter van Ary Vergeer en Aaltje Schoonderwoerd  
Object:
huyzinge en erve c.a. - naar Maas Vergeer; strekkende voor uyt de straat tot agter in en over de Bergstraat  
11 mergen bouw-, wey- en hooyland - naar Maas Vergeer; strekkende voor van de Hoogeweerd tot agter in de Kooywetering  
10 mergen bouw- en weyland - naar Maas Vergeer; strekkende voor van de Hogeweerd tot agter in de Kooywetering  
Opmerkingen:
Cornelia Maasse Schoonderwoerd had ook nog drie, in deze akte niet genoemde broers: Jacobus(Japic), Willem en Hendrik
Verwijzingen:
procuratie d.d. 12-07-1795 voor notaris A. van Haeften te Montfoort; huwelijkse voorwaarden d.d. 05-11-1746 voor notaris I. Munnicks; boedelbeschrijving d.d. 29-08-1776 voor notaris G. Swartendijk te Woerden
Notaris:
W. VOORSTEEGH
Toegangsnummer:
34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:
Aktenummer:
78
Oud nummer:
U275a007
Paginanummer:
344-349, 350-359, 360-369, 370-379, 380-389, 390-399, 400-409, 410-419, 420-427
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Notariële akte
Scheiding
Datering:
23-09-1643
Soort akte:
Scheiding
Overige belanghebbenden:
Abraham Benedictus van Rijnevelt  
Elisabeth van Westerloo  
IJsaacq Benedictus van Rijnevelt  
Duijffgen van Dijck  
Johan Benedictus van Rijnevelt  
Cornelis van Roon  
Benedictus van Roon  
Annetgen van Roon  
Lijsbeth van Roon  
Jan van Roon  
Aeltgen van Rijnevelt  
Cornelis Tou  
Jannichgen van Rijnevelt  
Jacques van de Gheer  
Alidt van Schendel  
Johan van Rijnevelt  
Henrick Rosekrans  
Judith van Rijnevelt  
Maria Gijsbert Cornelisz Hols dr.  
Maria Hollen  
Jacob van Steenre  
Object:
Amstelredam  
Notaris:
W. BRECHT
Toegangsnummer:
34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:
184 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal)  
U kunt dit stuk raadplegen in de studiezaal van Het Utrechts Archief.
U heeft daarvoor de volgende gegevens nodig:
Toegangsnummer: 34-4
Inventarisnummer: 184

Aanvragen:
U kunt dit stuk online aanvragen, via deze pagina.
]
Aktenummer:
214
Oud nummer:
U016a006
Paginanummer:
547-552